Domorodá aljašská žena prohlášena pravoslavnou svatou

„I z největšího zpustošení dokáže Bůh učinit ohromnou krásu.“

Olga Michaelová (1916–1979) z národa Jupiků byla letos 8. listopadu v Chicagu svatořečena. Stala se tak první pravoslavnou ženou-světicí Severní Ameriky. Olga Michaelová pracovala celý život jako porodní asistentka. Svou duchovní péči věnovala především ženám, které zažily znásilnění, sexuální zneužívání v dětství nebo domácí násilí.  Svatořečená Olga léčila traumatizované ženy zpravidla tak, že je pozvala do tradiční jupikské sauny, kde s nimi hluboce rozmlouvala. V jejím díle se tak projevily kromě prvků pravoslavné víry i prvky její domorodé tradice.

Svatořečení Olgy Michaelové – známé jako „Maťuška Olga“ nebo „Olga Aljašská“ – bylo dlouho očekáváno. Její svatořečení je výsledkem dlouhodobého procesu směřujícího zdola, od řadových pravoslavných věřících, zejména z Aljašky. Olga Aljašská si ovšem získala popularitu i v dalších částech pravoslavného světa, zejména v Bělorusku. Na rozdíl od římskokatolické církve, pravoslavná církev nevyžaduje ke svatořečení zázraky. Přestože duchovní činnost Olgy Michaelové spočívala především v naslouchání a rozmlouvání s traumatizovanými ženami, existují i svědectví o neobyčejných událostech spojených s touto světicí.

Svatá Olga Michaelová. Foto ze zdroje zde.

Podle účastníků jejího pohřbu, který se konal 10. listopadu 1979, se k pohřebnímu procesí připojila hejna letních ptáků, kteří normálně v listopadu na Aljašce nelétají. Na řadě ikon, na nichž je svatá Olga Aljašská vyobrazena, drží v ruce svitek s nápisem: „I z největšího zpustošení dokáže Bůh učinit ohromnou krásu.“ Tento výrok pochází od ženy ze státu New York, která se se světicí nikdy osobně nesetkala. Olga Michaelová se ji s těmito slovy zjevila ve snu a uzdravila ji z následků sexuálního zneužívání, kterému byla žena vystavena v dětství.

Jaquelin Stephensová, pravoslavná věřící z amerického státu Georgia, řekla, že se cítila „naplněna radostí“, když se dozvěděla o svatořečení Olgy Michaelové. „Myslím, že lidé úplně nechápou, jaký dopad má sexuální zneužívání na duši, jak může otevřít dveře k dalším formám degradace člověka, ať už ze strany jiných lidí nebo sama vůči sobě. Mnoho obětí sexuálního zneužívání má pocit, jako by v nich už nebylo nic čistého, což je lež,“ dodává Stephensová. „Sexuální násilí je rána pro duši, nejen pro tělo a pro mysl. Ale duše může být uzdravena, obnovena. Její služba a zázraky to dosvědčují.

Aljaška byla v minulosti součástí Ruského impéria. Zdroj: zde.

Reverend Vasily Fisher je farářem kostela sv. Mikuláše ve městě Kwethluk, kde Olga Michaelová žila. Podle Fishera je svatořečení domorodé ženy „velká věc“ pro místní populaci Jupiků. „Lidé zde trpí závislostí na návykových látkách, rodiny sužuje chudoba,“ říká pravoslavný duchovní z Aljašky. Její svatořečení podle něj dodává domorodým lidem pocit důstojnosti a hrdosti, který byl kolonizací silně narušen. „Láska, která pochází přímo od Boha, se odráží v místních světcích a světicích, kteří vycházejí vstříc těm, kdo hladoví a žízní spatřit Krista.“

Olga Michaelová se narodila v roce 1916 a původním jménem se jmenovala Arrsamquq. Později se provdala za Nikolaje Michaela, místního lovce a rybáře, který založil první místní poštu a obchod, a později se stal pravoslavným knězem. Olga Michaelová přivedla na svět celkem třináct dětí, ale pouze osm se jich dožilo dospělosti.

Ruská kolonizace Aljašky probíhala v letech 1741 až 1867 a přinesla s sebou zákonitě i náboženství kolonistů, reprezentované ruskou pravoslavnou církví. Ta prováděla misii mezi místním domorodým obyvatelstvem. Aljaška byla známa jako tzv. „Ruská Amerika“ až do roku 1867, kdy ji Rusko prodalo Spojeným státům americkým.

V rámci dnešních Spojených států patří Aljaška ke státům s nejmenším zastoupením věřících v populaci. Podle průzkumu Public Religion Research Institute z roku 2020 se k žádnému náboženství nehlásí 37 % obyvatel Aljašky, což je na poměry USA vysoké číslo. Na druhém místě stojí protestanté (36 %), rozdělení do celé řady různých denominací. Na třetím místě je římskokatolická církev (14 %). Pravoslavní, náboženská stopa bývalé ruské kolonizace Aljašky, tvoří 4 % populace. Za nimi jsou mormoni se 2 % a svědkové Jehovovi s 1 % zastoupení v populaci.

Poznámka: Zpracováno podle článku z Religion News Service.

Náhledová grafika ze zdroje zde.

Psali jsme v Dingiru:

téma Pravoslavné křesťanstvíDingir 7 (2), 2004.

K. Spal: Ruská pravoslavná církev v zahraničí, 4/2006, s. 114.

K. Spal: Sjednocení pravoslavných církví, 2/2007, s. 66.

J. Jandourek: Opora moci i její oběť, 2/2022, s. 40.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments