Lao-c’: O Tau a ctnosti

Olomouc, únor 2022, brožováno s tvrzenými deskami, 91 stran, obálka Ida Horáková.

Profesionální překladatel Viktor Horák svůj nový počin již v podtitulu skromně charakterizuje jako Interpretace slov Laa-c’; k té mu posloužilo 70 překladů Tao-te-ťingu z čínštiny do angličtiny. Neuvádí sice, jak dalece přihlédl k mnoha českým verzím tohoto základního taoistického díla, ale je třeba předeslat, že u většiny z nich jde také o převody z jiných jazyků a spíše interpretace, ba že těmi jsou do jisté míry i přímé překlady z originálního jazyka, – natolik složitého pro nalezení jednoznačného termínu či pochopení originální myšlenky, – že i ty se vzájemně dosti liší a závisí tak z části i na subjektivním chápání a ideovém pojetí toho kterého překladatele. Tak i Viktor Horák má jistě právo na pojetí své, vydané navíc vlastním nákladem v omezeném množství (ručně) číslovaných výtisků.

Viktor Horák. Foto: Bonalingua.

Na své verzi pracoval bezmála 15 let, přičemž původně šlo pouze o předmět vlastního zájmu bez záměru dílo vydat. K tomu nakonec došlo díky naléhání příznivců a bez výdělečných ambicí.

Ačkoliv se jako recenzent nepovažuji za odborníka na čínskou filosofii, troufám si se znalostí většiny českých verzí tvrdit, že předkládané pojetí není – na rozdíl od některých jiných překladů a interpretací – ovlivněno žádnou zjevnou apriorní ideologizací. Lze ho tak přičíst k významově objektivnějším verzím. Překladatel se tak ve snaze o porozumění dostává jednak k jazykové srozumitelnosti mnohdy sporné u jiných, a především k hlubšímu významu textu, který zde není žádnou nábožensko-misijní agitkou. Slovy překladatele, text nenese ani „zakódovanou výzvu k expanzi“ a „tiše čeká na ty, kdo k němu sami najdou cestu“. Překladatel dále říká, že Lao-c’ ve „svém“ Tau nabízí moudrost, která „jde ještě o krok dále než jiná učení“, a dodává, že „taoistu nečeká posmrtný život ani reinkarnace, jeho pozornost proto patří životu v tomto světě, tady a teď.“

Rozdílem oproti jiným verzím je i pojmenování jednotlivých kapitol, resp. heslovité shrnutí jejich obsahu. Obvykle se totiž jen stroze číslují, anebo se ve snaze o přiblížení originálu čísla vynechávají.

Při porovnání kvality obsahu řada čtenářů zkoumá nejslavnější prvý verš o nepopsatelnosti Tao. Pro zajímavost sáhněme pro verše z kapitoly poslední:

Upřímná slova nejsou krásná,

krásná slova nejsou upřímná.

Ctnostný člověk se nehádá o své pravdě,

ti, kteří se hádají o své pravdě, nejsou ctnostní.

Moudrý člověk se nechlubí svými vědomostmi,

ti, kteří se chlubí svými vědomostmi, nejsou moudří.

(Viktor Horák)

Pravá slova nejsou pěkná,

pěkná slova nejsou pravá.

Dobrý člověk není obratného jazyka,

člověk obratného jazyka není dobrý.

Kdo je moudrý, není učený,

kdo je učený, není moudrý.

(Jiří Navrátil)

Pravdivá slova nejsou krásná.

Krásná slova nejsou pravdivá.

Dobří lidé se nehádají.

Hádaví lidé nejsou dobří.

Moudří lidé nemusí být nutně vzdělaní.

Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.

(John R. Marby)

Důvěryhodná slova nebývají líbivá,

líbivé řeči nebývají důvěryhodné!

Co je vynikající, nepotřebuje být obhajováno,

co potřebuje být obhajováno, nebývá vynikající!

Moudrost nejsou rozsáhlé vědomosti,

rozsáhlé vědomostí nemusejí být moudrostí!

(původně slovensky Egon Bondy a Marina Čarnogurská)

Poctivá řeč se nekrášlí, krásná řeč není poctivá.

Kdo je jednou dobrý, ten se nehádá,

kdo se hádá, není dobrý!

Kdo pochopil, ten se už nešíří,

kdo má potřebu se šířit, nic nepochopil.

(Oldřich Král)

Nejen uvedené verše mohou leckomu připomenout některou z verzí tzv. řečí Buddhových, např. jemu přisuzovanou sbírku Dhammapadam. Není s podivem, že syntéza filosofie tohoto původního taoismu s buddhismem vedla dle mnoha badatelů ke vzniku zenu (zenového buddhismu).

Recenzovanou knihu lze přečíst či stáhnout také v digitální formě na stránkách Bonalingua.

Psali jsme v Dingiru:

Josef Sanitrák, Čínský mudřec mezi ČechyDingir 14 (2), 2011, s. 46–50.

téma „Čínské duchovní tradice u nás“, Dingir 14 (2), 2011, plný text zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments