„Něčí nemoc v kostech byla právě uzdravena!” – Benny Hinn evangelizoval v Ostravě

Od středy 4. března do pátku 6. března se v Ostravě konala akce nazvaná Konference víry. Setkání neocharismatických křesťanů především z Česka a Slovenska uspořádalo slovenské Kresťanské společenstvo Milosť. Hlavním hostem události byl jeden z nejúspěšnějších teleevangelizátorů současnosti a kazatel teologie prosperity Benny Hinn.

První den konference patřil setkání pastorů, presbyterů a vedoucích s Henrym Madavou, zakladatelem církve Victory Christian Churches (Církev Vítězství) a hnutí Christ for All Cities (Kristus pro všechny národy – tento překlad byl použit v upoutávce zde) na Ukrajině. Pochází ze Zimbabwe, ale roku 1986 přesídlil do Sovětského svazu, aby v Kyjevě studoval inženýrská studia civilního letectví. Po skončení studia zde v roce 1992 založil vlastní církev. České a slovenské sbory církve Milost navštěvuje několikrát ročně. Henry Madava sloužil také při obou odpoledních shromážděních věřících v porubské aréně RT Torax ve čtvrtek a v pátek.

Benny Hinn měl naposledy navštívit Česko v roce 2015, ale ze zdravotních důvodů nakonec své vystoupení na Křesťanské konferenci Ohně v PVA Letňany neuskutečnil a shromážděné věřící pozdravil pouze prostřednictvím videohovoru v programu Skype.[1] Ačkoli Benny Hinn i organizátoři zaštítění organizací Fresh Fire For All Nations (FFFAN) slibovali náhradní termín akce ještě v daném kalendářním roce, na další návštěvu slavného pastora si nakonec museli věřící počkat celých pět let.

Benny Hinn.

Na letošní ostravskou konferenci Benny Hinn skutečně dorazil a vystoupil při večerních shromážděních ve čtvrtek i v pátek, která začínala v 18 hodin. Jeho čtvrteční vystoupení však začalo s velkým zpožděním. Situace tak nápadně připomínala minulé události, kdy se návštěvníci o nepřítomnosti pastora Hinna dozvěděli až dlouho po začátku programu. Teprve po devadesáti minutách zpěvu chval se účastnící dozvěděli, že Benny Hinn je sice už asi třicet minut přítomen, ale čeká v zákulisí na svůj oblek, který jeho pomocníci zapomněli v hotelu. V 19:40 se nakonec Hinn skutečně objevil na pódiu a setrval zde více než dvě hodiny. Velkou část jeho vystoupení vyplnil společný zpěv chval, kázání a na závěr se přítomní dočkali také uzdravování nemocných.

Při čtvrtečním kázání se Hinn zaměřil především na důležitost duchovního znovuzrození a odmítnutí všeho, co člověka poutá k hmotnému světu, a naplnění člověka Duchem svatým. „Musíš zemřít tomuto světu! Řekni mu: Už ne! I pro církev v Česku nastal čas, aby vzala svůj kříž a šla za Ježíšem!“ hřímal Benny Hinn pro přibližně dva tisíce neocharismatických věřících. Během svého projevu také poměrně dramaticky a naturalisticky vylíčil upalování Jana Husa, který však podle něj netrpěl, ale oslavoval Pána. Podobně hovořil také o umírání dalších mučedníků. Opakovaně připomínal pasáže, které v Bibli hovoří o nutnosti zapřít sám sebe a svůj vlastní život pro dosažení spásy a získání života věčného. Člověk je podle Hinna na zemi cizincem, který ve skutečnosti patří Ježíši, jeho vnější skořápka proto musí puknout, aby mohl být naplněn Duchem svatým.

Zatímco při čtvrtečním večerním shromáždění byla znát značná nervozita, nespokojenost a do jisté míry chladná atmosféra ze strany návštěvníků, účinkujících i samotného pastora Hinna, který opakovaně napomínal věřící i organizátory kvůli vyrušování, páteční program se značně blížil běžnému obrázku Hinnových evangelizací: plamenné projevy, rozjitřené emoce, zpěv chval, křičící a omdlévající lidé v hledišti i na pódiu, porážení celých skupin lidí „ohněm“. Jednotícím prvkem všech tří pátečních kázání byl osobní vztah a setkání s Ježíšem a evangelium prosperity. Ačkoli na podzim loňského roku obletěla svět zpráva, že Benny Hinn svou teologii prosperity značně umírnil (psali jsme zde), při ostravské konferenci se to tak nejevilo. Při obou programech opakovaně zaznívaly výzvy k darování i několika desítek tisíc korun v zájmu jejich rozhojnění a požehnání Duchem svatým nejen z úst organizátorů, ale také od samotného Hinna.

Pastor Jaroslav Kříž

Závěr obou večerních shromáždění patřil uzdravování. „Zvedni ruce a přijmi své uzdravení!“ zvolal Hinn. „Někdo zde byl právě uzdraven! Něčí problémy s krví byly uzdraveny! Artritida tady vpředu, problém s krkem tamhle vzadu, něčí problém s kůží. Zvedněte ruce a modlete se v jazycích hodně nahlas! Něčí nemoc v kostech byla právě uzdravena! Přijďte dopředu, jestli cítíte ve svém těle uzdravování, udělejte řadu tady vlevo! Přebírám moc nad ďáblem a vyzývám ho, aby vás všechny opustil,“ povzbuzoval Hinn poněkud vlažnější obecenstvo, než na jaké je zvyklý z amerických evangelizací zejména ve čtvrtek, kdy se dopředu odvážilo jen nemnoho přítomných. Pomocníci je potom přiváděli na pódium a zachytávali je při pádu po doteku Bennyho Hinna. V pátek byla atmosféra o poznání dramatičtější. Benny Hinn porážel „ohněm“ jednotlivce i celé skupiny lidí.

Očekávaná atmosféra posvátna, která je esencí všech neocharismatických bohoslužeb, se tedy nakonec dostavila i díky tomu, že organizátoři v čele s pastorem Jaroslavem Křížem (zakladatelem církve Milosť) se hned v úvodu pátečního shromáždění vynasnažili napravit čtvrteční chyby a poučit věřící o nutnosti naprosté kázně. Umožnili tak Hinnovi pracovat i s publikem tak, jak je zvyklý. Hinnovu úspěchu pak značně napomohla také spolupráce s Josefem Škardou (Církev víry Olomouc), který Hinnovi nejen tlumočil, ale také zdatně sekundoval ve zpěvu i téměř komických kouscích estrádního charakteru, kterými udržovaly publikum bdělé až do ukončení shromáždění přibližně ve 22:30. Záznam obou večerních shromáždění je možné shlédnout zde (čtvrtek) a zde (pátek).

[1] Viz KROULÍK, Jakub: Benny Hinn do Prahy nepřijel. Dingir 18 (2). 2015. Též slovensky HALASOVÁ, Tereza a SCHLICHTSOVÁ, Jitka: Český neocharizmatický sen. Rozmer. 2015 (2). online zde.

Foto: Youtube, přenos vystoupení Bennyho Hinna. JS

Psali jsme v Dingiru:

téma Dingiru 2/2008: Hnutí víry (plný text dostupný zde)

téma Dingiru 1/2019: Současný evangelikalismus (obsah čísla zde)

 

Související příspěvky:

Benny Hinn překvapil kritickou reflexí svého kazatelského působení

Vzpomínka na Reinharda Bonnkeho

Rotavské probuzení

 

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Macháček
Zdeněk Macháček
7. 3. 2020 20:27

Kolik bylo vstupné?

Jitka Schlichtsová
Jitka Schlichtsová
Reply to  Zdeněk Macháček
7. 3. 2020 21:41

Vstupné nebylo. Peníze na organizaci se vybíraly během obou shromáždění formou daru přítomných.