Farrakhan budí vášně

Krátce po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA byl feministickými organizacemi svolán tzv. Women´s March, neboli ženský pochod na Washington. Jeho cílem bylo nejen vyjádřit nesouhlas se šovinistickou rétorikou Donalda Trumpa, ale také podpora hnutí Me too a jeho dalších podob. Women´s March byl celoamerickou událostí, ale jeho slávu narušily kontroverze, když několik hlavních organizátorek této události bylo nuceno odstoupit po zjištění, že patří k následovnicím Louise Farrakhana (*1933).[1]

Podobnou kontroverzi spustil v USA také objev toho, že někteří z lokálních vedoucích protestů „Black lives matter“ patřili právě k Farrakhanovým žákům a pokoušeli se do hnutí přinést nenávistné prvky jako antisemitismus nebo podporu hnutí Hamás.[2]

Farrakhan a Národ islámu

Farrakhan je de facto třetím vůdcem synkretické náboženské organizace Národ islámu, která vznikla na počátku 20. století a získala známost a oblibu v 60.–70. letech v souvislosti s bojem za černošská práva.

Národ islámu je novodobou náboženskou organizací, která svou podstatou a pojmoslovím odkazuje na islám, ale kombinuje je nejen s křesťanskými prvky, ale také černošským nacionalismem a ufologickými tendencemi.

Národ islámu byl založen v roce 1930 Fardem Muhammadem, který je v současnosti věřícími Národa islámu chápán jako vtělení Alláha pro tuto dobu. Nauku o Alláhově vtělení ve Fardovi začal učit a šířit jeho následovník a prorok, Elijah Muhammad (1897–1975). Louis Farrakhan je tedy až třetím vůdcem této náboženské organizace.

Mezi nejznámější členy Národa islámu ve své době patřili například boxer Muhammad Ali (1942–2016) nebo Malcolm X (1925–1965), proslulý bojovník za černošská práva, který byl členy Národ islámu za odpadlictví zavražděn.[3]

Národ islámu však také v řadě desetiletí přitáhl známé umělce a hudebníky jako Ice Cube, Snoop Dog, Busta Rhymes a mnoho dalších.

Teologie Národa islámu

Ústřední mýtus Národa islámu, který pojednává o původu dobra a zla v našem světě, vypráví o postavě jménem Yakub:

„Před 6600 lety začal pyšný vědec Yakub vytvářet bílou rasu, aby ovládala a utiskovala původní lidstvo, dokud nepřijde někdo silnější než on. Pomocí separace genů a magnetismu odstraňoval černý, božský gen a s ním také pozitivní vlastnosti, až vytvořil rasu modrookých ďáblů. Po 2000 let žili běloši jako divoši v jeskyních na území Evropy a byli tak zbídačení, že Alláh poslal několik proroků (starozákonní proroci, Ježíš, Muhammad), aby je obrátili na islám a civilizovali, a mohlo se tak naplnit proroctví o jejich nadvládě. Prorok Muhammad také zadržel expanzi bělochů a jejich falešného náboženství na tisíc let, než nastala vrcholná fáze jejich vlády nad světem a útisku černochů v podobě zotročení miliónů Afričanů v divočině Severní Ameriky.“[4]

„V užším slova smyslu je mýtus o Yakubovi teodiceou Národa islámu, kde zlo (satana) ztělesňují běloši, vytvoření velmi inteligentním a zpupným vědcem Yakubem, aby po dobu šesti tisíc let vládli nad světem, než budou navždy zničeni, jak ohlašují obrazy Soudného dne v Bibli a Koránu.”[5]

Mytologie Národa islámu o původu bílé rasy byla jedním z hlavních důvodů, proč bylo hnutí obviňováno z rasismu. Někteří vůdci Národa islámu, jako například Elijah Muhammad, dokonce učili o rasové segregaci a zákazu rasově smíšených manželství.

Podezření z rasismu

Právě v nebezpečí inklinace k rasismu spočívá určité nebezpečí Farrakhanova hnutí, které populistickými a nacionalistickými hesly razí cestu do srdcí mnoha deprimovaných Afroameričanů. Samotný Farrakhan je dokonce proslulý antisemitskými výroky, které mu dokonce způsobily zákaz vstupu do Velké Británie.

Farrakhanův vliv se díky internetu ještě více rozšířil. V roce 2019 byl dokonce Facebookem a Instagramem permanentně zablokován za šíření nenávistných příspěvků.[6] Dnes je Farrakhanovou největší platformou twitter, kde šíří nejen své poselství, ale také svá pravidelná kázání a ideologii Národa islámu. Významnou součástí jeho příspěvků na sociálních sítích jsou i konspirační teorie.

Konspirační teorie

Právě konspirační myšlení se po roce 2000 stává charakteristikou Farrakhanova učení. Prvním výrazným momentem v tomto ohledu byly teroristické útoky 11. září, které Farrakhan přisuzoval „židovskému spiknutí“. Podobně pokračovaly i jeho další pohledy na americké události. Hurikán Katrina například považoval za záměrný pokus vyhladit část černošského obyvatelstva.  A tváří v tvář globální pandemii koronaviru začal Farrakhan tvrdit, že vakcíny proti covidu jsou zdraví nebezpečné a hrají roli v plánu na vyhlazení Afroameričanů.

Právě na dopadu těchto konspiračních teorií lze spatřit možná nebezpečí Farrakhanova učení, které lidi přesvědčuje proti vakcinaci, a ohrožuje tím jejich životy.

2020 a dál

Farrakhan má v současnosti mnohé následovníky. Jeho podporovatele najdeme i v řadách profesorů amerických univerzit, politice a samozřejmě umění. Osobnosti jako rapper Kanye West, Kim Kardashian, ale i další (třeba rappeři z Young Thugs) pomáhají šířit Farrakhaova kázání.[7]

I přes všechny kontroverze si Farrakhan ve značné části afroamerické a černošské populace drží dojem charismatického duchovního vůdce a obránce černošských práv.[8] Jeho názory nalezneme i v zapadlých zákoutích afrických měst, kde jeho rétorika ve spojení s kolonialistickou minulostí vytváří a podporuje autoritáře, jakými byl například prezident Zimbabwe Robert Mugabe nebo nedávno zesnulý tanzánský prezident John Magufuli. Je pravděpodobné, že o Farrakhanovi a Národu islámu ještě uslyšíme a i v případě, že by Farrakhan v blízké době zemřel, můžeme si být jisti tím, že jeho narativ a názory se jen tak neztratí.

Náhledová fotografie: Scott Olson, Getty, Daily Beast.

Poznámky:

[1] JOHN-PAUL PAGANO, The Women’s March Has a Farrakhan Problem, The Atlantic [online], 8. 3. 2018.

[2] SETH COHEN, Falling For Farrakhan? How Black-Jewish Relations Keep Stumbling Over One Man. Forbes [online], 11. 7. 2020 [cit. 07. 08. 2021].

[3] ZDENĚK VOJTÍŠEK, Nová náboženství a násilí, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2017, str. 199.

[4] LENKA PHILIPPOVÁ, Národ islámu: proroci a kazatelé černošského nacionalismu, ZDENĚK VOJTÍŠEK (ed.), Islám a křesťanství – sborník k poctě Luboše Kropáčka, str. 110–111.

[5] Tamtéž, str. 110.

[6] ELIJAH C. WATSON, Facebook & Instagram Ban Louis Farrakhan For Being “Dangerous”. Home – Okayplayer [online] [cit. 07.08.2021].

[7] ​​CHRISTINE THOMASOS, Kanye West, Kim Kardashian West Meet With Minister Louis Farrakhan, The Christian Post [online], 3. 2. 2015.

[8] BEN SALES, Why celebrities keep quoting Louis Farrakhan — despite his anti-Semitism, The Times of Israel [online], 21. 7. 2020 [cit. 07.08.2021].

Související článek:

Charles Manson a dědictví hnutí hippies

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments