Politická iniciativa QAnon jako implicitní náboženství?

V poslední době i u nás začíná budit zájem hnutí či iniciativa, která je původně omezena na americké poměry, ale může být v případně mírně rozšířené verzi aplikována i na poměry evropské a konkrétně české. Jde o hnutí QAnon, které je spíše politického charakteru, ale má i náboženské aspekty a vstupuje s náboženskými směry do kontaktu.

Účastník internetových diskusí, který se původně označoval jako Q Clearance Patriot, tedy Vlastenec s prověrkou Q se prezentuje jako státní úředník se stupněm prověrky, který mu umožňuje pronikat do tajných vládních zdrojů a odtud vynášet informace. Později už vystupuje jen jako Q. Písmena Anon označují anonymitu. Tito, jak se charakterizují, vlastenci se podle svého přesvědčení musí zatím skrývat.

Z diskusí na sociálních sítích vzniklo ideologické hnutí. Skupina příznivců na Facebooku měla, než ji Facebook zrušil, kolem dvou set tisíc členů. Americké úřady, které jsou v tomto ohledu opatrné, sledují hnutí jako extremistické. FBI vyslovil obavu ohledně možného vnitrostátního terorismu ve spojení s QAnonem.

V QAnonu jde především o to, že podle jeho přesvědčení v současnosti probíhá skrytý puč s cílem sesadit Donalda Trumpa – za tímto převratem jsou Hillary Clintonová, Barack Obama, George Soros, Bill Gates a papež František. V některých produktech je řeč také o členech britské královské rodiny. Vrcholní politici z Demokratické strany ve spojení s miliardáři a hollywoodskými hvězdami, které spíše podporují demokraty, mají provozovat síť obchodu s dětmi a dětí zneužívat.[1] Ba z krve mučených dětí extrahují chemikálii, která jim prodlužuje život.

Proti vlastencům podporujícím Donalda Trumpa prý chystá tento „hluboký“, resp. skrytý stát řízený levicovými elitáři v utajení převrat, který má nastolit jejich plnou moc.

QAnon předpokládá, že spiklenci, které demaskují, jsou stoupenci satanistických kultů. Politická rozepře je projevem kosmického konfliktu mezi Satanem a Bohem. Novináři objevují v jejich textech terminologii spojovanou s americkým evangelikálním hnutím, které podle Alexandra Fleka vede kulturní války proti údajnému ohrožení křesťanských hodnot. Spíše než šířením evangelia, jak by nasvědčoval jejich název, se zabývají politickým lobbingem.[2]

Z náboženského prostředí je vypůjčeno pojetí Velkého probuzení, k němuž má dojít díky informacím, které uvolňuje Q. Povede to podle nich k oživení křesťanství, které v USA v současnosti upadá. Název odkazuje na tři nebo čtyři vlny rostoucího náboženského nadšení v USA od začátku 18. do závěru 20. století. Jde rovněž o jeden z projevů apokalyptické nálady či mileniarismu, který nemusí být vázán na biblické pojetí tisíciletého království.[3]

Očekává se rovněž Bouře, která bude znamenat i to, že tisíce spiklenců budou uvězněny, posláni do vězení na základně v zálivu Guantánamo, budou souzeni vojenskými soudy. Výsledkem Bouře bude spása a realizace spravedlnosti.

Komentátoři poukazují na antisemitské tóny kampaně či hnutí QAnon. Patří k nim například přesvědčení, že rodina Rothschildů vede satanistický kult. Některé narativy např. o utajených elitách nebo únosech dětí se shodují s tradičními nebo současnými obsahy nábožensky nebo rasově motivovaného antisemitismu.

Část amerických evangelikálů se k hnutí staví kriticky. Záleží jim na tom, protože podle výzkumu 52 % lidí, kteří mohou být zařazeni jako evangelikálové, nevěří tomu, co publikují sdělovací prostředky hlavního proudu, a jsou proto nakloněni nechat se získat konspiračními představami. Uvádějí, že QAnon není pro křesťany, že je náhražkou, která má svého mesiáše a své démony nezakotvené v Bibli.[4]

Příklad tohoto hnutí ukazuje, jak je nutno podrobně zkoumat prolínání náboženství a politiky. Jde o politické doktríny a politickou praxi prožívanou na způsob náboženství, o projevy, kterým někteří badatelé říkají kryptoreligiózní. Bývá rovněž řeč o implicitním náboženství, v tomto případě nepřiznaně skrytém v politice (a podobně třeba v umění, populární zábavě, filosofii nebo vědě). Občanský zájem vyžaduje seriózní práci religionistů a dalších odborníků.

Náhledový obrázek ze zdroje https://www.respekt.cz/rozhovor/qanon-je-politicka-hrozba-i-pohadka-pro-dospele-to-se-nevylucuje 

[1] Wikipedia, QAnon, https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon.

[2] Ivan O. ŠTAMPACH, Evangelikálové jsou evangelíci, kteří to myslí vážně, Rozhovor s evangelikálním pastorem Alexandrem Flekem, Dingir 1/2019, s. 26, 27.

[3] Zdeněk VOJTÍŠEK (ed.), Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir 2014.

[4] Ed STETZRER, Evangelicals need to address the QAnoners in our midst, USA Today, 4.9.2020, https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/09/04/qanon-and-evangelicals-its-time-address-qanoners-column/3446756001/.

Psali jsme v Dingiru:

téma Konspirační teorie a náboženství, Dingir 19 (2), 2016, obsah zde.

téma Náboženství ve Spojených státech, Dingir 9 (2), 2006, text zde.

Související články:

Bratři nebyli špatní lidé.

Virus jako konspirace.

O tajných společnostech s mimořádným humorem.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments