Turbany a plnovousy v americkém letectvu

Nová pravidla umožní zájemcům o vstup do Letectva Spojených států amerických vyhnout se obtížnému dilematu, které proti sobě staví službu vlasti na jedné straně a náboženskou víru bez výhrad na straně druhé. Prvky, které vybočují z jinak striktně vyžadované uniformity,  budou od nynějška z náboženských důvodů tolerovány. Výjimky pro vojáky hlásící se k islámu, sikhismu či pohanství se vyskytovaly již v minulosti, nová pravidla ale zavádí standardní postup, který bude aplikován ve všech případech. Stále se sice jedná o „výjimku”, avšak proces, který povede k jejímu povolení, je už nyní pevně stanoven, stejně jako doba, v níž je armáda povinována na žádost odpovědět. Zároveň pravidla garantují, že jednou povolená výjimka bude vojáka provázet během celé kariéry v letectvu.

Na zavedení pravidel má jistý podíl organizace Sikh Coalition, která hájí práva sikhů ve Spojených státech. Skupina se podle slov své právní zástupkyně Gissele Klapperové dlouho zasazovala o změnu legislativy, která by umožnila sikhům sloužit v každém odvětví americké armády bez toho, aby se museli vzdát některé ze svých tradic. Nynější pravidla považuje za „velký krok vpřed”, přestože stále vyžadují individuální iniciativu každého zájemce o udělení výjimky. Změnu pravidel přivítala i organizace Council on American-Islamic Relations. „Tisíce amerických muslimů a příslušníků dalších menšinových vyznání slouží v naší armádě a měly by mít možnost praktikovat svou víru během služby,“ prohlásil mluvčí organizace Ibrahim Hooper.

Nová ustanovení se konkrétně týkají hidžhábů, plnovousů a turbanů. Vyžadují po vojácích „úhlednou a konzervativní” úpravu oděvu, která nebude žádným způsobem překážet výkonu jejich povinností. Vousy nesmějí přesáhnout délku pěti centimetrů, hidžáby a turbany nesmí být nijak dekorované, jejich barva by měla být blízká odstínu uniformy. Žádost o výjimku může být zamítnuta v případě „zvláštního vládního zájmu”, který je letectvo povinováno splnit tou „nejméně restriktivní” formou. Ve výjimečných případech může důstojník nařídit sejmutí turbanu či hidžábu v zájmu zachování bezpečnosti.

Zdroje: Huffington post, s přihlédnutím k jiným zdrojům.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments