Exkomunikace orknejských poustevníků

Kritika, mířená proti papeži a potažmo proti celému vývoji v římskokatolické církvi, vyústila v exkomunikaci tři poustevníků pobývajících na jednom z ostrůvků Orknejského souostroví. Z lůna církve byli tímto způsobem vypovězeni dva muži a jedna žena, kteří jsou považováni za jediné poustevníky ve Skotsku.

Takzvaní „černí poustevníci“, kteří v současné době pobývají na ostrově Westray, jsou s kontroverzí nerozlučně spojeni. Tříčlenná skupina, založená roku 1999 bývalým kapucínem Stephen De Kerdrelem, dává hlasitě najevo svůj nesouhlas s poměry v současné společnosti a na svém blogu zveřejňuje vyjádření k událostem v církvi. Jejich činnost vedla například k tomu, že byli v roce 2015 vypovězeni z fary v Northamptonské diecézi. Biskup Peter Doyle prohlásil, že působí špatnou pověst nejen jemu, ale i celé diecézi a požádal je, aby ji proto opustili. Bezprostřední příčinou k tomu byly letáky, jež člen skupiny Damon Kelly roznášel po okolí. Jejich obsah vedl i ke konfliktu se zákonem, ten ovšem pro poustevníka, který měl v té době za sebou již deset zatčení, nebyl ničím novým.

Zlomovým bodem se stala deklarace, již poustevníci zveřejnili minulý rok . Mimo jiné obsahuje prohlášení, že se římskokatolická církev „nezvratně mění ve falešnou církev“ a papež se „…svým chováním, učením, a působením prokázal jako naprostý heretik“. Podle vyjádření diecéze se její duchovní správce, biskup McGee (pod jehož pravomoc poustevníci spadají), v loni v květnu dozvěděl, že se skupina chystá vypovědět poslušnost papeži a Svatému stolci. Na to jim sdělil, že takový krok by vedl k automatické exkomunikaci, a poradil jim, aby přehodnotili své postoje. Dále jim nabídl několik příležitostí k dialogu, ani jednu z nich ale nepřijali. Následovala tedy exkomunikace jako k nejtvrdší trest, jejž může církev vyměřit. Zamezení přístupu ke svátostem není ovšem neodvolatelné a je údajně míněno jako prostředek k pokání.

V rozhovoru pro BBC De Kerel prohlásil, že „většina křesťanských církví, s výjimkou církve pravoslavné, je dnes zaplavena liberalismem, sekularismem a humanismem do té míry, že přestávají být církvemi“. Dále zmínil urputnou bitvu, kterou svádí západní společnost s křesťanstvím a s římskokatolickou církví zvláště. „Může se tedy snad zdát, že se přikláníme na stranu nepřítele, ve skutečnosti se však pokoušíme zachránit církev zevnitř.“ Přes naznačené sympatie k pravoslaví se nikdo z poustevníků v nejbližší době ke konverzi nechystá.

Zdroje: BBC, The Tablet, s přihlédnutím k jiným zdrojům.

Obrázek: Wikipedia.

Sdílet:
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments