Bible jako cestopis

V situaci, kdy se Bible vytrácí z povědomí nejen jako pramen pro duchovní život, ale i jako součást kultury, se objevují texty, které ji chtějí současnému člověku přiblížit. Mimořádně úspěšným počinem tohoto druhu je Parabible, hlavní příběhy Nového zákona převyprávěné Alexandrem Flekem jako události, které se odehrávají v současném Česku.

V těchto dnech přistála na pultech knihkupců dvojice úhledných, jednoduše a elegantně vypravených knih, které Bibli tlumočí jako cestopis, první svazek Bibli Židů, pro křesťany Starý zákon jako „nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty“, a druhý křesťanskou asi pětinu celkového biblického textu, tedy Nový zákon jako „cestopis odhalující směr a smysl Cesty do nebeského Jeruzaléma“.

Metafora křesťanství jako cesty od stvoření a pádu lidí, přes povolání zvláštního lidu Božího, sdělení Boží vůle vedoucí k životu a příslib naplnění k životu a dílu Ježíše Krista a jeho raného společenství, je známá a často připomínaná. Méně se připomíná směr putování, který na tuto lidskou cestu zve a umožňuje ji. Hovoří o ní ve své pozoruhodné, i když dnes bohužel zapomínané knize Evangelium o cestě za člověkem, Josef L. Hromádka. Je to Boží příklon k člověku, který se od Boha odvrátil.

Ve dvojicí knih Starý a Nový zákon pohledem cestovatele nejde o libovolnou metaforu. Biblické postavy jsou v pohybu. Abrahám jako společný svědek víry pro Židy, křesťany a muslimy vychází ze sumerského (či „chaldejského“) Uru a putuje do neznáma v důvěře tomu, který jej na cestu vyslal s příslibem. Přichází do Cháranu a pak nahlédne do budoucí země lidu, který z něj má vzejít. Později Izraelci opouštějí pod Mojžíšovým vedením Egypt jako zemi, v níž byli zotročeni, a po čtyřiceti letech zdánlivě marného bloudění překračují Jordán a usazují se v zemi, kde byli doma.

Autor knihy Ondřej Havelka je sám cestovatel. Dal si tu práci, a věřím, že také to potěšení, projít osobně co nejvíce z míst, která jsou v obou částech Bible zmiňována. Spíše z jiných jeho textů víme, že procestoval velký kus světa a setkal se tam se stopami i s živou přítomností různých mimobiblických náboženství. Prošel více než stovku zemí po celém světě. Kromě dalších uskutečnil dvouletou cestu stopem a pěšky napříč celou Afrikou. Zabývá se odlehlými domorodými etniky, jejich kulturou a religiozitou,

To, co autor obou útlých a čtivých knížek předkládá, ta kombinace připomínání biblických událostí, zážitků z míst a ze setkání s lidmi a výkladu smyslu této zkušenosti, můžeme souhrnně charakterizovat jako narativní teologii. Pro teologii vtělenou do vyprávění je autor kompetentní. Vystudoval teologii, religionistiku, aplikovanou etiku, a dokonce i management na předních českých univerzitách. Doktorským studiem prochází na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity.

Narativní teologie si všímá také religionista prof. Pavel Hošek. Cestu, příběh nebo vyprávění najdeme v titulech několika jeho knih. U něj i u Ondřeje Havelky jde o teologii srozumitelnou. Nechybí jí nic z akademické solidnosti, ale zároveň není teologií pouze pro teology. Je to teologie pro život. Teologie, která neřeší jemné distinkce abstraktních schémat, ale je živoucí a oživující.

Obě knihy o Bibli jako cestopisu můžeme číst jako napínavé vyprávění o nesčetných událostech na cestách. Zážitky plynule přecházejí v úvahy o smyslu biblických cest a biblické Cesty.

Setkání s lidmi různých etnik nabízí rovněž téma mezikulturního a mezináboženského dialogu. Tam, kde se mu Havelka věnuje, nenajdeme odtažité nárysy strategií vztahů, ani přehledy aktivit mezináboženských dokumentů a institucí. Autor si našel po době hledání místo v tradičním křesťanství, ale lidé jiné víry ho zajímají, nebo dokonce fascinují, bere je vážně a sděluje otázky a obdarování z těchto kontaktů.

Knížky tlumočí biblické poselství jako živé, aktuální, jako výzvu a pozvání. I když nám životní okolnosti dovolují spíše cestovat prstem po mapě, můžeme nepřímo poznávat místa, lidi a jejich příběhy, a jejich smysl nás oslovuje a zasahuje nevtíravě, přátelsky, ale i s jistou náročností.

Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem cestovatele: Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty, Praha: Akbar, 2019.

Ondřej Havelka: Nový zákon pohledem cestovatele: Bible jako cestopis odhaljící směr a smysl Cesty do nebeského Jeruzaléma, Praha: Akbar, 2019.

Velmi zkrácená verze knihy Starý zákon pohledem cestovatele je jako ukázka publikována od 21. 12. 2019 zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments