Přednáška: Frankismus jako nové náboženské hnutí v konfliktu

Marek Vinklát: Frankismus jako nové náboženské hnutí v konfliktu

7. listopadu 2019, v 17 h, Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, Praha 4, Velká posluchárna

Anotace přednášky Marka Vinkláta: Při zkoumání nových náboženských hnutí není nutné setrvávat pouze u duchovních proudů zrozených přibližně v posledních dvou staletích. I starší a dávno zaniklé tradice můžeme zkoumat metodami a způsoby, které byly ponejprv určeny novým náboženským hnutím. Toto na první pohled nezvyklé spojení nám může pomoci ony metody prověřit a zároveň přinést nové postřehy a pohledy na zkoumané tradice. V přednášce se zaměříme na hnutí Jákoba Franka vzešlé z prostředí judaismu, ovšem zároveň inspirované šabatiánstvím, katolickým křesťanstvím i osvíceneckou filozofií. Představíme si krátce vznik frankismu a jeho přední osobnosti. Především se však pokusíme ve frankismus nelézt klíčové prvky vlastních právě novým náboženským hnutím. K tomuto účelů budeme užívat historické dokumenty, dobová svědectví i osobní výpovědi uprchlých přívrženců. Zaměříme se také na nábožensky motivované násilí páchané okolní společností na komunitě a také na násilí uvnitř komunity. Nakonec se budeme snažit odhalit potenciální násilní konflikt této skupiny s většinovou společností.

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments