Hamsa – amulet i suvenýr z prázdninových cest

Vypadá to jako téma pro čas dovolených: seriálová produkční stanice BBC Daisy Walschová zveřejnila 3. července krátké dokumentární video Starověký symbol společný mnoha náboženstvím (zde) o amuletu, velmi oblíbeném v severní Africe a na Předním východě. Hamsa jako ochranný amulet i jako umělecký předmět je tak běžná mezi muslimy, Židy a částečně i křesťany, že ji v této oblasti při prázdninových cestách nelze minout.

Hamsa má tvar otevřené dlaně pravé ruky; má tedy vyjadřovat ochranu, a to především před poško­zením zlým pohledem a uřknutím. Chránící dlaň má proto někdy umístěno ve svém středu oko, které má účinku zlého pohledu zabránit (podobnou funkci má jiný amulet – nazar – na fotografii vpravo). Ruka hamsy ale nejen ochraňuje, nýbrž i žehná – v této funkci někdy prsty směřují dolů a hamsa může být zavěšena třeba na veřeje domu. Ohromné množství tvarů, materiálů nebo barev, které hamsy mají, dokládají jejich oblibu a kreativitu jejich tvůrců.

Ačkoliv se původ hamsy často hledá už ve starověké Mezopotámii, cestu do současného světa nalezla díky Berberům, svazku severoafrických národů, a díky Arabům. Z arabského označení číslovky pět (a také pěti prstů) je odvozen její název. V předislámské kultuře Berberů hamsa odkazovala ke kartágské a fénické bohyni Tanit, muslimům připomíná ruku Fátimy, dcery Muhammadovy, a také je upomíná na pět pilířů islámu a pět denních modliteb, křesťanům symbolizuje ruku Mariinu, Židům například ochrannou moc Boha, který je vyvedl z Egypta „pevnou rukou a vztaženou paží“ (Deuteronomium 5:15). Významů, k nimž tento symbol odkazuje, je v každé tradici samozřejmě daleko víc.

V dokumentu Daisy Walschové vyjadřuje mladá Maročanka názor, že její generace v moc hamsy už příliš nevěří. Jiná respondentka si ale myslí, že tradice se nyní vrací. V roli suvenýru se neztrácí určitě.

Náhledová fotografie: Artur Widak, zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments