Nejméně dva důvody pro odmítnutí čínských uprchlíků nejsou oprávněné

Nejméně dva důvody pro odmítnutí čínských uprchlíků nejsou oprávněné

Mezi argumenty, které mají ospravedlnit neudělení azylu čínským křesťanským uprchlíkům (psali jsme o něm zde či zde), se v mediích objevily dva, které patří do zájmu Náboženského infoservisu. Jedním z nich je tvrzení, že u velké části z nich (údajně více než poloviny) se nejedná o skutečné křesťany, ale buď o lidi pouze předstírající víru a pronásledování, anebo o příslušníky „sekty“ jménem Církev Všemohoucího Boha, od níž se sami křesťané distancují. Druhým argumentem pak je, že příslušníci Církve Všemohoucího Boha jsou bezpečnostním rizikem, a to proto, že se jedná o „násilnou sektu“.

Církev Všemohoucího Boha je čínským novým náboženským hnutím, které vzniklo v tradici protestantismu, a to v jeho konzervativní evangelikální části. Tyto evangelikály výrazně formoval již od 20. let 20. století Ni Šu-cu (1903–1972), na Západě známý jako Watchman Nee. Jeho hnutí „domácích církví“ se rozmáhalo a ještě rozmáhá, a to navzdory pronásledování čínskými komunistickými úřady, které je nemohou ovládat ani kontrolovat. V situaci pronásledování a teologické izolace vznikají v domácích církvích věroučné inovace. Některé z nich překračují rámec křesťanské ortodoxie.

To je případ Církve Všemohoucího Boha. Tak jako mnoho jiných nových náboženských hnutí založených na křesťanské tradici, je i v tomto společenství přítomné naléhavé očekávání druhého příchodu Krista a božího království. Inovativní a křesťansky nepravověrné je přesvědčení tohoto společenství, že Kristus je v současném vtělení ženou, začal pod jménem Všemohoucí Bůh své působení v Číně a jeho výpovědi ve spisu Slovo, které je zjeveno ve fyzickém těle, nahrazují nyní ve „věku království“ křesťanskou Bibli. Tyto a mnohé další teologické zvláštnosti jsou sice nepravověrné, ale nikoli nekřesťanské. Uvedení do teologie a historie Církve Všemohoucího Boha je k dispozici v časopise Dingir 21 (1), 2018, na stranách 8–11.

O druhém argumentu se musíme z pochopitelných důvodů vyjadřovat s menší jistotou. V případě události v provozovně McDonald´s 28. 5. 2014 totiž není možné odlišit propagandu od skutečnosti. Vysvětlení, že vraždu tehdy spáchali příslušníci zcela jiného, mnohem menšího a dnes již neexistujícího náboženského společenství, se ovšem zdá velmi pravděpodobné. O události a jejím možném vysvětlení podal Náboženský infoservis zprávu zde. Kritikové Církve Všemohoucího Boha přisuzují jejím členům také únosy a násilné konverze. Je ovšem otázkou, co přesně se „násilnými konverzemi“ myslí, a zda je reálné, aby je prováděli lidé, kteří jsou sami pronásledováni.

Každopádně: podklady pro oba zmíněné důvody odmítnutí azylu dodala bez jakýchkoliv pochybností oficiální čínská propaganda. Spoléhat na ně se nejeví jako příliš moudré a odpovědné.

Náhledový obrázek: internetová prezentace Církve Všemohoucího Boha, sekce “Církevní život”, URL: https://www.holyspiritspeaks.org/pictures/photos-of-church-life/.