Evolution 2018

Letos ve dnech od pátku 23. do neděle 25. března probíhá festival Evolution konaný i letos tradičně na výstavišti v pražských Holešovicích (v sousedství Královské obory). Navazuje na někdejší prodejní výstavy věnované esoterice a v pozváních na festival se k tomu pořadatelé přihlašují. Opustili však v oficiálním názvu tento výraz snad postupně ztrácející důvěryhodnost. Charakterizuje se označeními několika oborů na festivalu zastoupených: bio styl, zdraví, eco world, alternativa, osobní rozvoj.

Proč se do názvu dostala evoluce, a sice v anglické verzi, není zřejmé. Zejména, pokud tím podle obvyklého pojetí míníme fylogenezi živých organismů. Tomuto tématu se organizátoři nevěnují. Leda, že by osobnostní rozvoj, jehož se dovolávají, chápali jako pokračování ontogeneze, jako evoluci jednotlivce po dosažení dospělosti k nějakým představitelným vyšším stupňům lidství či případně nadlidství.

Možná jde o to, ukázat, že nejde o pověrečné představy a praktiky, nýbrž že je vše založeno na vědě, jejímž povinným dogmatem je darwinovská evoluce druhů. Šlo by ovšem spíše o vědu tvořící vůči vědě akademické, tedy snad v jistém smyslu oficiální, alternativu. Ta je v podtitulu festivalu, a alternativa znamená „buď – anebo“. Kultivované hledání nových cest poznání zde raději zmiňuje cestu komplementární. Chce tedy být spíše doplněním než popřením a náhradou standardní vědy.

Alternativní postupy osobnostního rozvoje počítají s ekologickým životním stylem. Chtějí chránit životní prostředí poškozované mimo jiné masovou produkcí zboží. Stoupenci tohoto životního stylu konzumují potraviny, o nichž se domnívají, že jsou zdravé. Například maso nahrazují obilným produktem, ze kterého se při výrobě vymyje téměř vše kromě lepku, který může ve větších kvantech i u člověka, který netrpí celiakií, být problematický, např. tím, že přetěžuje imunitní systém.

Festival Evolution je spíše mohutnou tržnicí především produktů předpokládané zdravé výživy. Mohlo by se pokládat za sympatické, že své produkty ve stovkách stánků nabízejí spíše malé firmy tísněné v tržních podmínkách kolosy potravinářského a kosmetického průmyslu. Mezi partnery výstavy však najdeme některé velké podniky.

Tradiční součástí pořadu jsou desítky stánků nebo (pro snížení nákladů) jen stolků, kde své služby na místě poskytují (a další klienty na dobu po festivalu objednávají) maséři, léčitelé, věštci, vykladači karet. Lidská starost ohledně budoucností, již nedokážeme perfektně vidět a dokonale ovládat, vyvolává nejistotu a touhu běh času z neznámé budoucnosti do ztracené minulosti přelstít.

Mezi převládajícím zbožím potravinářským a kosmetickým najdeme i několik knižních stánků, které ve stejných prostorách můžeme potkat také na připravovaném květnovém veletrhu Svět knihy. Jde o literaturu různého stupně věrohodnosti a kvality od seriózního vydavatelství knih věnovaných převážně orientální spiritualitě (DharmaGaia) nebo anthroposofii (vyšší odborná škola Akademie sociálního umění Tabor) po někdy zábavné návody, jak zhubnout nebo dožít se ve zdraví vysokého věku.

V šesti sálech (či spíše vydělených úsecích výstavní a prodejní plochy) probíhá doprovodný program jako částečně nekomerční (nepočítáme-li mimořádně vysoké vstupné na festival) část třídenního programu. Mezi sto padesáti přednášejícími najdeme známé psycho- a biotroniky, hermetiky a jiné esoteriky, ale i poradce v oblasti podnikání, lékaře, farmaceuty, ba i profesorky lékařských fakult. Je mezi nimi též několik hostů ze zahraničí, včetně Austrálie a Nového Zélandu.

Spirituální aspekty alternativního životního stylu se podřizují komerčním ohledům. Předkládat lze jen to, co si na sebe vydělá, nebo co získá finanční podporu pro přežití a co ovšem musí být v souladu s ekonomickými zájmy sponzora. Platí tu princip nabídky a poptávky, tedy cena a kvalita nabízeného se musejí setkat někde na půl cesty mezi zájmem klienta, který chce kvalitu za skromnou platbu a opačným zájmem prodejce. Nelze však však opomenout upřímně míněné iniciativy a komunity mezi tím vším.

(Snímek: oficiální logo festivalu)