Včera, 19. prosince 2017, vyšlo číslo s tématem “Dvacet let časopisu Dingir”. Téma obsahuje články připravené na základě referátů, které zazněly na konferenci konané k tomuto výročí dne 4. listopadu 2017. Obsah čísla je zde.

Dingir byl jako populárně odborný religionistický časo­pis založen roku 1998, tehdy s podtitulem „časopis o sek­tách, církvích a nových náboženských hnutích“. S nyní vydaným číslem tedy vyšlo celkem 80 čísel, což souhrnně znamená 2 772 stran textu uvnitř časopisu a 320 stran obálky. Výpočet počtu stran je poněkud komplikovaný: v prvním roč­níku Dingir vycházel s 24 vnitřními strana­mi, první dvě čísla 2. ročníku měla 32 strany a s novou grafickou úpravou (od čísla 3/1999) se počet vnitřních stran ještě jednou zvýšil na 36. Konferenční číslo 2/2010 mělo mimořádně o 20 stran více.

Plný text všech čísel 14 ročníků (do roku 2011 včetně) je dostupný na internetové prezentaci Dingiru. Roku 1998 měl Dingir náklad 1 000 kusů, v posledních letech se ustálil na 650. Za dvacet let v Dingiru publikovalo asi 365 autorů.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments