Zahraniční zprávy

Náboženství ve sporu o toalety

Náboženství ve sporu o toalety

Jedním z témat, která rozdělují současnou americkou společnost, jsou „transgenderové toalety“: Má při volbě veřejného WC rozhodovat skutečné pohlaví, nebo to, zda se člověk za muže či ženu sám považuje? Nový výzkum Pew Research Center  (PRC) ukázal, že dělící linie je výrazně náboženská. Vyplývá z něj, že většina křesťanů v USA (63 %) má za to, že pohlavní identita (gender) je určena biologicky při narození (sex). Téměř stejný počet respondentů bez (konkrétního) vyznání („nezařazení“) zastává opačný názor, tedy že být mužem nebo ženou není nutně dáno tím, jak se člověk narodil.

Obr.: Výzkum PRC byl uskutečněný v srpnu a září 2017.

Rozdíly dané náboženskou sebeidentifikací se dále prohlubují v otázce, jak Američané vnímají postavení lidí s odlišnou pohlavní identitou. 61 % bílých evangelikálů se domnívá, že společnost zašla „příliš daleko“ v akceptaci genderového sebeurčení, zatímco u bílých tradičních (tzv. mainline) protestantů je to 33 % a u protestantů černé pleti pouze 29 %. Nezařazení považují současný stav buď za dostatečný (22 %), nebo za „ještě nedostatečný“ (57 %). Pro srovnání: V celé populaci současný stav považuje za přehnaný 32 % dotázaných, za adekvátní 27 % a 39 % za nedostatečný.

V dřívějším výzkumu (2016) byla přímo položena otázka na toalety. Téměř sedm z deseti bílých evangelikálů vyslovilo názor, že lidé mají volit záchody podle to, jak se narodili, zatímco stejný počet „nezařazených“ mělo opačný názor.

Ze současného výzkumu rovněž vyplývá, že třetina křesťanů zná někoho, kdo je „transgender“, (25 % bílých evangelikálů a 41 % bílých tradičních a černých protestantů), u ateistů/agnostiků je to každý druhý.

Podle Pew Research Center (zde), ilustrační obrázek cedule na WC jedné americké vysoké školy z Wikipedie.