Oznámení

Přednáška “Středověké konspirační teorie”

Přednáší Mgr. František Novotný (FF MU) ve čtvrtek 23. listopadu 2017, na Husitské teologické fakultě UK, Pacovská 4 (blízko metra „Budějovická“), od 17:00, v aule (H 109).

Existovaly ve dobách králů a rytířů konspirační teorie? Vynalezli už tenkrát chemtrails, zlopověstné jedy rozprašované vzduchoplavci z oblohy? A kdo tenkrát plnil roli mazaných iluminátů? – Se zprávami o světovládném spiknutí zednářů, bankéřů nebo židovských průmyslníků se v době internetu setkal nejspíš už každý. Bylo by ale chybou považovat podobné zkazky za produkt informační postmoderny, dokonce i za vynález dvacátého století. Konspirační teorie nejsou nic nového pod sluncem, a vedle proměn v čase vykazují i řadu konstant, které vybízejí k historickému a antropologickému studiu. Přednáška se proto zblízka podívá nejen na to, jak vypadaly teorie spiknutí ve vrcholném a pozdním středověku, ale také na to, jak zkoumat konspirační teorie coby trans-historický jev na pomezí folklóru, pomluv a politické propagandy.

Pořádá: Dr. Zuzana M. Kostićová.