Zahraniční zprávy

Američtí religionisté se otevřeně přihlásili k politickému aktivismu

Američtí religionisté se otevřeně přihlásili k politickému aktivismu

Ve dnech 18. – 21. listopadu se v Bostonu uskutečnilo společné  výroční setkání Americké akademie náboženství (American Academy of Religion, AAR) a Společnosti pro biblickou literaturu (Society of Biblical Literature, SBL). Co do počtu účastníků se jedná o celosvětově největší setkání vědců věnujících se studiu náboženství. Letos se na konferenci přihlásilo 10 tisíc účastníků. Na programu byla více než tisícovka jednotlivých akcí: přednášek, workshopů, prezentací publikací 130 vydavatelství i společenských a odpočinkových aktivit.

AAR sdružuje religionisty a další vědce věnujích se akademickému studiu náboženství nejen z USA a Kanady, ale i z celého světa. Své kořeny má v Asociaci biblických instruktorů (Association of Biblical Instructors), od roku 1963 používá současný název, který vyjadřuje posun k širšímu poli akademického studia náboženství a otevřenost badatelům bez ohledu na náboženskou příslušnost. Nicméně svou vazbu na křesťanství v jeho liberálně-protestantské podobě stále poukazuje např. svým partnerstvím s SBL, s níž v posledních letech organizují svá výroční setkání společně.

Mezi nejprodávanější tituly na konferenci patřila kniha Faith and Resistance in the Age of Trump (Víra a vzdor ve věku Trumpa).

To letošní opanovalo téma vlády Donalda Trumpa. Jméno současného amerického prezidenta se v programu konference objevilo hned sedmadvacetkrát.

Článek na serveru Religions News Service poznamenává, že „ačkoliv AAR oficiálně vítá badatele všech náboženských a politických přesvědčení, ve skutečnosti málokterý konzervativní religionista se výročního setkání účastní. Pokud zde nějací během těch čtyřech dnů byli, zcela mlčeli, když byl Trump odsuzován jako hrozba hodnotám svobodného bádání, diverzitě, inkluzi a respektu.“ Kritika se týkala jak omezování financování vysokých škol, tak i celospolečenských a politických témat. V projevech odstupujícího prezidenta AAR Eddia S. Glaudeho i nově nastupujícího Davida Gusheeho zazněla výslovná výzva k politickému aktivismu. Gushee pronesl, že „publikování a vyučování nyní nestačí k přemožení sil, které překrucují náboženská učení, opomíjejí jejich poselství v oblasti sociální spravedlnosti a místo toho podporují rasistickou, sexistickou a islamofobní vizi Ameriky.“ Glaude hovořil o „temných časech“, které vyžadují „jiný druh badatele“: „Musíme vstoupit do rvačky. Pokud se rozhodnete být nestrannými, už na jedné straně jste,“ řekl bývalý prezident největší religionistické organizace.

V pondělí 20. listopadu se stovky křesťanských účastníků konference zúčastnilo obřadu v historickém Starém jižním kostele, při kterém obdrželi pytlovinu a pomazání popelem, jakožto starobylé symboly žalu. Při této příležitosti vydali „Bostonské prohlášení“, v němž se vymezili proti agendě současného prezidenta (byť jeho jméno není výslovně uvedeno), tak jak ji vnímají, a „současným proudům v evangelikalismu [o evangelikálních postojích k těmto tématům jsme psali zde] a jiných formách křesťanství“, o něž se Trumpova moc opírá. Odsouzeny jsou všechny formy ideologie americké výjimečnosti, bělošského rasismu, patriarchátu a misogynie, vykořisťování přírody, extrémního ekonomického individualismu, antiimigrační rétoriky, antisemitismu, islamofobie, homofobie, transfobie atd. Oproti tomu je stavěno autentické následování Ježíše, k němuž podle signatářů patří respekt k humanitě v její rozmanitosti co do rasy, národnosti, pohlaví, sexuality a náboženství.

Podle RSN.