Oznámení

Přednáška Cesta k harmonii: Komenský a Zamenhof – Paralely jejich životních misí

Datum: 7. 11. 2017 od 18:00 hodin

Místo konání: Klubovna pražské Unitarie, Anenská 5, Praha 1

Srovnání osudů a díla J. A. Komenského a L. L. Zamenhofa je pokusem ukázat i na méně známé stránky Komenského díla než obecně známá tematika didaktiky a pedagogiky vůbec. Představuje jeho dílo interlingvistické a duchovní, ukazující cestu k ekumeně. Vyslovené Komenského zásady jsou plně respektovány o tři století později v díle L. L. Zamenhofa, jak pokud jde o jeho mezinárodní jazyk esperanto, tak o jeho projekty hilelismu a homaranismu, a to přesto, že dílo Komenského pravděpodobně neznal. Oba měli i podobné životní osudy: složitou mezinárodní situaci ve své době a spálení rukopisů svých děl, takže museli svá díla začínat znovu. Přesto oba vytrvali ve své snaze dát lidem řešení k zmírnění a snad i odstranění hlavních důvodů vedoucích k nenávisti mezi skupinami lidí, rasismu a válkám, totiž jazykové a náboženské různosti, v obou případech snahy o prosazení silnějšího a potlačení slabšího.

Jednorázová přednáška Petra Chrdleho jako úvod do plánovaného kurzu.

V rámci přednášky budou představeny publikace nakladatelství KAVA-PECH vztahující se k tématu s možností jejich koupě s příležitostní slevou.