Oznámení

Kolokvium s Mgr. Jiřím Dyndou ve čtvrtek 12. 10. 2017

Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4, 12. 10. 2017, 17:00, aula H 109

Mgr. Jiří Dynda (FF UK, AV ČR): Strukturální interpretace mýtů a bohatýři ruských bylin

Viktor Michajlovič Vasněcov: Bohatýři (1898), zdroj: Wikimedia Commons.

Přednáška ukáže na příkladu málo známého materiálu ruské folklorní epiky strukturální přístup ke studiu mytologických a epických látek. Vedle seznámení s žánrovými a formálními zvláštnostmi ruských bylin, které mohou být zajímavé pro religionisty, bude představena strukturální a komparativní interpretace jednoho konkrétního epického příběhu, který popisuje setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho starým mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení přijetím jeho životní síly, a stává se tak nejdůležitějším bohatýrem ruských epických písní. Autor se pokusí tento v mnoha momentech bizarní mytologický příběh o neodvratné smrti starého hrdiny vyložit v kontextu bylinné tradice a jejích eurasijských paralel a pokusí se nalézt možné odpovědi na otázku, proč si tento narativ lidé na ruském severu vyprávěli až do počátku 20. století.