Zahraniční zprávy

„Černá listina“ Vrchního izraelského rabinátu

 

 

Izraelský vrchní rabinát se ocitl v nepříjemné situaci: zdá se, že vedl seznam rabínů, od nichž nepřijímá konverze a potvrzení o židovském statutu. Většinou jsou na seznamu reformní a konzervativní autority, přibližně pětinu však tvoří ortodoxní rabíni, známí liberálními postoji. Vrchní aškenázský rabín David Lau popírá, že by o seznamu věděl.

Na počátku stála iniciativa neziskové organizace ITIM, zabývající se pomocí těm, kdo se dostali do problémů s izraelskou „náboženskou byrokracií“. Její pomoc vyhledávají zejména ti, kdo potřebují doložit židovský status pro povolení svatby, obřízky, pohřbu a podobně. To se samozřejmě týká i konvertitů.

V roce 2015 ITIM vyhrála soudní u jeruzalémského městského soudu o právo na poskytnutí seznamu zahraničních rabínů, kteří mají schválení vrchního izraelského rabinátu. ITIM chtěl vědět, jaká jsou kritéria pro uznávání či odmítání dobrozdání a konverzí. Rabinát na to odpověděl, že žádná pevná kritéria nemá a poslal seznam rabínů, jejichž potvrzení židovského statutu nebo konverze byly v nedávné době zpochybněny. Seznam zahrnuje přes 160 rabínů ze 24 zemí, napříč denominacemi: jsou zde reformní, konzervativní a ortodoxní rabíni. Zatím však nebyl zveřejněn v celku, což uvedlo do nejistoty řadu zahraničních rabínů a členů jejich obcí. Zda v seznamu figuruje například jméno některého z českých rabínů, není dosud známo.

 

Další narušení vztahů mezi Izraelem a diasporou

ITIM materiál poskytla koncem minulého týdne Židovské telegrafické agentuře (Jewish Telegraphic Agency – JTA) a dalším médiím. JTA přepsala a zveřejnila jména 66 rabínů z USA. 16 z nich jsou ortodoxní rabíni, mezi nimiž je i několik známých jmen:

Je zde „otevřeně ortodoxní“ rabín Avi Weiss, zakladatel Yeshivat Maharat pro ortodoxní ženy a spoluzakladatel organizace International Rabbinical Fellowship; Yehoshua Fass, jeden ze zakladatelů organizace Nefesh B’Nefesh, propagující přesídlení do Izraele mezi severoamerickými Židy; Daniel Krauss z Kehilath Jeshurun, hlavní ortodoxní synagogy na Manhattanu a blízký spolupracovník Haskela Looksteina, který dohlížel nad konverzí Ivanky Trumpové. Z kanadských rabínů se na listině ocitl Adam Schreier, který je v kontaktu s premiérem Justinem Trudeauem.

Novináři i znalci politiky Vrchního rabinátu zatím spekulují o klíči, podle něhož se jednotlivá jména na seznamu ocitla. Je pravda, že jsou na něm zastánci větší otevřenosti v rámci ortodoxie, kteří se již dříve ocitli s Vrchním rabinátem v konfliktu, jako rabín Weiss. Zároveň je zde však několik členů hnutí Chabad, který má k liberalismu daleko – a to včetně rabína Barucha Goodmana, šéfa pobočky tohoto hnutí při Rutgers University v New Jersey.

Ředitel ITIM, Seth Farber, označil jako první seznam za „černou listinu“ a název se okamžitě ujal. O tom, že Vrchní rabinát neposuzuje všechny rabíny stejně – včetně ortodoxních – se mluvilo už dlouho, „černá listina“ je však považována za první důkaz.

„Tento seznam je znamením hanby za chování Vrchního rabinátu vůči diaspornímu židovstvu a zajímalo by mne, kdo dal rabinátu právo rozhodovat o tom, že určitý rabín zahraniční komunity není rabínem a členové této komunity nejsou Židy,“ říká Farber. Systém podle něj odporuje židovskému právu a tradici. „Vrchní rabinát se snaží změnit v globální instituci, rozhodující ve věcech židovského statutu. To vyvolává v Židech po celém světě obavu, co přijde dál.“

K případu došlo v situaci dvojí krize, vnímané jako prohlubování propasti mezi izraelskými a diasporními: První se týká Západní zdi, kde část Židů, především reformních a konzervativních, žádá vytvoření části pro společnou modlitbu mužů a žen. Druhá sporného zákona o konverzích, který má anulovat konverze, jež v Izraeli proběhly pod vedením konzervativních, reformních a soukromých (ortodoxních) rabínských soudů.

Vrchní rabín o ničem nevěděl

Vrchní aškenázský rabín David Lau ovšem v neděli 9. července prohlásil, že do onoho dne neměl o existenci seznamu tušení. Vyjádřil zejména své zděšení nad tím, že takový materiál byl publikován bez jeho vědomí a autorizace.

„Zaprvé, zaměstnanec Vrchního rabinátu nemůže sám rozhodnout, koho Vrchní rabinát uznává a koho ne. Zadruhé, nelze přecenit škody, které to způsobilo jistým rabínům – a především Vrchnímu rabinátu,“ prohlásil Lau.

Mluvčí Vrchního rabinátu prohlásil, že dokument je dílem vedoucího Oddělení pro svatby a konverze, Itamara Tubula. Nejedná o „černou listinu“, nýbrž o seznam omítnutých žádostí. K odmítnutí však došlo z celé řady důvodů a je možné, že některým z žádostí bude po splnění náležitostí vyhověno. Rabín Lau napsal řediteli rabinátu, Mošemu Daganovi, dopis se žádostí o Tubulovo propuštění.

Vrchní rabinát nyní potřebuje dokázat, že takzvaná „černá listina“ je příležitostným dílem jednoho úředníka, nikoli svědectvím dlouhodobé praxe.

 

Vrchní aškenázský rabín Izraele, David Lau

 

Zdroje:

Izraelský vrchní rabín řekl, že nevěděl o existenci „černé listiny“ diasporních rabínů (anglicky)

http://www.jta.org/2017/07/09/news-opinion/israel-middle-east/chief-rabbi-david-lau-says-he-did-not-know-about-blacklist-of-diaspora-rabbis

 

Mimořádná XXX: Vrchní rabín proti vrchnímu rabinátu (hebrejsky) http://www.srugim.co.il/204538-בצעד-חריג-הרב-הראשי-נגד-הרבנות-הראשית

Izraelský vrchní rabinát vede na černé listině 160 rabínů z diaspory (anglicky)

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Chief-Rabbinate-forced-to-publish-rabbinical-blacklist-of-160-rabbis-in-Diaspora-499171

 

Na „černé listině“ vrchního izraelského rabinátu jsou prominentní ortodoxní rabíni z USA (anglicky)

http://www.haaretz.com/us-news/1.800371

 

Izraelský seznam neuznávaných rabínů z USA naznačuje rozpor (anglicky)

https://mobile.nytimes.com/aponline/2017/07/09/world/middleeast/ap-ml-israel-judaism.html?referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com

 

„Černá listina“ amerických rabínů (anglicky)

http://www.jta.org/2017/07/09/news-opinion/united-states/here-is-the-chief-rabbinates-blacklist-of-american-rabbis

Stránky organizace ITIM (anglicky)

http://www.itim.org.il/en/