Zahraniční zprávy

Studie o vztahu religiozity a zdraví

Badatelélékařských fakult Vanderbiltovy univerzity v Tennessee a dalších amerických univerzit v květnu publikovali studii o vztahu praktikované religiozity a zdraví. S využitím údajů z „Národního průzkumu o zdraví a výživě“ shromážděných Centers for Disease Control and Prevention autoři studie zkoumali deset biologických indikačních znaků stresu u 5 449 mužů a ženami ve věku 46 až 65 let. Došli přitom k závěru, že ti, kteří alespoň jednou v uplynulém roce navštívili nějakou bohoslužbu (64 % vzorku), vykazují méně stresu, a mají tak poloviční pravděpodobnost předčasného úmrtí než ti, kteří se žádné nezúčasnili.

Podle RNS.