Oznámení

Meditace nad tarotem po létech čekání vyšly

Meditace nad tarotem po létech čekání vyšly

Nakladatelství Malvern, které vydává dílo Zdeňka Neubauera, výběr poezie a prózy, literaturu z okruhu takřečené Čtvrté cesty, spisy hermetické a religionistické, již před pár lety ohlásilo záměr vydat monumentální dílo Meditace nad tarotem s podtitulem Cesta do nitra křesťanského hermetismu. Jako jeho autor bývá uváděn Valentin Tomberg (1900 – 1973), který však své jméno s publikací nespojil a proto se ani v tomto českém vydání neuvádí. Předpokládaný autor pocházel z německo-ruské rodiny žijící Estonsku pod vládou Ruského impéria. V mládí poznal křesťanství v pravoslavné (od matky) a luterské (od otce) podobě.

Tomebrg se později se usídlil v západní Evropě. Několik let byl členem anthroposofické společnosti a později konvertoval k tradičnímu křesťanství, konkrétně v římskokatolické podobě. Neopustil však inspirace získané z hermetických a anthroposofických zdrojů. V této době napsal publikaci o tarotu. Spojuje symboliku této karetní sady, která má nejasnou historii, ale byla, zejména její tzv. velká arkána, zapojena do souvislosti s hermetickými dscilínami jako jsou alchymie, astrologie, magie a kabala, a křesťanský mystický vzlet.

Nakladatelská informace takto charakterizuje obsah knihy: Přemýšlivý a zbožný křesťan nám ve svém obsáhlém a vpravdě celoživotním díle odhaluje symboly křesťanského hermetismu s mnoha jeho rovinami mystiky, gnóze a magie, přičemž zohledňuje také kabalu a jisté prvky astrologie a alchymie. Tyto symboly jsou shrnuty ve dvaadvaceti takzvaných „Velkých arkánech“ tarotových karet. Prostřednictvím Velkých arkán hledá autor meditativní cestu k hlubší, všezahrnující moudrosti katolického mystéria.

Autor konfrontuje úvahy o jednotlivých arkánech s hermetickou tradicí (Böhme, Péladen, Papus), s náboženskými mysliteli (Tomáš Akvinský, Bonaventura, Kierkegaard, Solovjov, Teilhard de Chardin), s myšlenkami filosofů (Leibnitz, Kant, Nietzsche, Bergson) a s literárními texty (např. Shakespeare, Cervantes, Goethe, Baudelaire).

Předmluvu ke knize napsal kardinál významný teolog a na sklonku života kardinál římsko církve Hans Urs von Balthhasar.

Obemný spis (670 s.) se podařilo dobře přeložit do češtiny a nabídnout českým čtenářům, kteří spojují zájmy o esoteriku s tradiční křesťanskou příslušností.