Zahraniční zprávy

Venezuelští konvertité k židovství bojují o právo na návrat

Devět Venezuelanů, kteří konvertovali k židovské víře, požádalo o přestěhování do Izraele na základě práva návratu.
Alija jim však nebyla izraelským ministerstvem vnitra umožněna, jelikož konverze podle něj neproběhla náležitým
způsobem a budí zdání účelovosti. Muž v médiích uváděný jako Juan Ferreira to popírá. Ke konverzi se podle něj začali připravovat už v roce 2011, kdy se ještě jejich země nepotýkala s vážnou krizí. Původně prý ani neměli v plánu emigrovat, ale současná situace jim nedává naději na možnost vychovávat děti v judaismu, protože ve Venezuele je rozšířený antisemitismus. „Venezuelská vláda je stoprocentně antisemitská,“ uvádí Ferreira, který vyslovil znepokojení, že antisemité se jich nebudou ptát, zda byla jejich konverze platná. A dodává, že jejich „konverze byla halachickým způsobem přijata Bejt dinem a již téměř 19 měsíců přináležíme k tradiční židovské komunitě ve Valencii ve venezuelském státě Carabobo“. Proto budou všechny tři dotčené rodiny o právo na přestěhování se do židovského státu dále usilovat.

Z Venezuely kvůli krizi odchází veliké množství Židů. Před patnácti lety jich zde žilo asi 20 tisíc, nyní je to méně než polovina. Odcházejí převážně do Panamy a USA. Do Izraele se jich v roce 2015 přesídlilo sto jedenáct, za minulý rok nejsou data ještě známa.