Další rozvoj internetové Religionistické encyklopedie

Zanedlouho tomu bude rok, kdy Ivan Štampach v Náboženském infoservisu představil a recenzoval pilotní část projektu vznikající internetové Religionistické encyklopedie. Ten pod záštitou Sociologického ústavu Akademie věd České republiky z pozice hlavního editora vede vysokoškolský pedagog a autor řady publikací v oboru sociologie náboženství Zdeněk R. Nešpor. V první fázi projektu byla v Religionistické encyklopedii zpřístupněna hesla, která se týkají současného náboženského života české společnosti a aktuálně registrovaných církví. Jádrem databáze se stalo obsáhlé dílo Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (Karolinum, Praha 2015), na níž Zdeněk R. Nešpor autorsky spolupracoval se Zdeňkem Vojtíškem. Jako zdroj dalších hesel posloužila Nešporova starší Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska“ (Kalich, Praha 2009) a Vojtíškova Encyklopedie náboženských směrů v České republice (Portál, Praha 2004). Informace uvedené v obou publikacích bylo pro potřeby Religionistické encyklopedie nutné revidovat a upravit. Některá hesla vznikla také úplně nově.

V průběhu uplynulého roku doznal projekt Religionistické encyklopedie významného rozšíření a obohacení a v závěru roku byla ukončena další fáze prací. Vedle výše popsaného oddílu „České církve a náboženské společnosti“ jsou nyní k dispozici dvě další databáze, které vycházejí z již dříve publikovaných encyklopedií věnovaných světovým náboženským systémům judaismu, křesťanství, islámu a hinduismu (potažmo i dalším náboženským směrům z oblasti Indie jakými jsou džinismus, sikhismus nebo buddhismus).

Ve druhém oddílu jsou uživatelům zpřístupněna digitalizovaná a aktualizovaná hesla z obsáhlého slovníku Judaismus – Křesťanství – Islám (Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003). Ten vyšel poprvé již v roce 1994. Pod vedením Heleny Pavlincové na díle spolupracovalo celkem osmnáct odborníků na jednotlivé větve zmíněných monoteistických tradic. V podstatně rozšířeném vydání potom tento slovník vyšel podruhé ještě v roce 2003. Editorsky na něm Helena Pavlincová spolupracovala s Břetislavem Horynou. Internetová verze této publikace, v níž byly doplněny údaje o náboženských otázkách z posledního sčítání lidu v roce 2011 (nové údaje zatím ještě zveřejněny nejsou) a některá další data (podrobněji zde), nazvaná „Slovník Judaismus – Křesťanství – Islám“ je pak výsledkem spolupráce Heleny Pavlincové, Zdeňka R. Nešpora a Olgy Vodákové.

Třetí částí internetové databáze je oddíl „Slovník hinduismu“. Ten vychází z Malé encyklopedie hinduismu Karla Wernera. Základem pro toto dílo se stal anglický A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, Richmond 1994), který autor pro české vydání v roce 1996 upravil. Česká verze byla ovšem oproti anglickému originálu rozsáhlejší: obsahovala více hesel, některá hesla byla rozšířena, doplněna byla literatura a poměrně obsáhlý úvod, jak popisuje webová prezentace oddílu. Internetová verze pak vychází z dále rozšířeného a aktualizovaného druhého českého vydání, které vyšlo v roce 2008 v bratislavském CAD Press. I tato verze doznala editorských úprav: byl například vypuštěn autorům úvod a seznam použité literatury. Úpravy byly prováděny „v prvním případě v souladu s koncepcí Religionistické encyklopedie i s ohledem na některé dnes již neudržitelné hypotézy, ve druhém proto, že příslušná literatura byla doplněna přímo k jednotlivým heslům encyklopedie,“ píší v internetové prezentaci editoři. Internetové vydání připravili Lubomír Ondračka a Zdeněk R. Nešpor.

Náhled přehledu hesel v Encyklopedii hinduismu.

V prosinci roku 2021 doznala Religionistická encyklopedie ještě jedné významné změny, a sice, že byla ze zkušebního prostoru, jakési demoverze, přesunuta na veřejný web. Internetová prezentace nabízí velmi jednoduché, přehledné, zatím nepříliš designově propracované prostředí, z nějž je patrné, že se projekt doposud pochopitelně soustředil zejména na obsahovou a funkční rovinu. Na úvodní stránce jsou uvedeny základní informace o projektu a odkazy všech tří připravených oddílů. Při prokliku do vybrané sekce se pak čtenáři zobrazí podrobnosti o zdrojích hesel, autorech a editačních úpravách, a následně již lze vstoupit do prohledávání hesel ve zvoleném slovníku. Druhou cestou pak je jednoduché vyhledávací okénko v pravém horním rohu každé stránky, kam lze snadno zadat kýžené heslo a získat výsledky napříč slovníky.

 

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk R. Nešpor, Etablované církve v české společnostiDingir 20 (4), 2017, s. 120–122.

Související příspěvky:

Významná publikace ke geografii náboženství

Slovník nekatolických osobností

Encyklopedie českých náboženských organizací jako zárodek religionistické encyklopedie

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments