Vězeňské kaplanství v Česku

Vězeňské kaplanství v Česku

Vězeňství se v Česku po roce 1989 změnilo poměrně hodně. Změnily se zákony, po Havlově amnestii se věznice vylidnily, odešli i někteří zaměstnanci a do toho se hned začátkem 90. let začali objevovat první lidé, kteří chtěli ve věznicích duchovně působit. Od prvních krůčků, kdy do tohoto prostředí vstupovali nezkušení a v podstatě nepřipravení dobrovolníci, je dnes situace zcela jiná. Kromě dobrovolníků slouží ve věznicích profesionální kaplani, kteří jsou zaměstnanci Vězeňské služby. Kaplani i dobrovolníci procházejí pravidelnými školeními a kurzy, které jim pomáhají připravit se na to, s čím se mohou v tomto prostředí setkat. Duchovní nesmí porušit zákony ani nařízení Vězeňské služby a zároveň musí vědět, co čekat od lidí, se kterými pracují.

Legislativně bylo vězeňské kaplanství zavedeno Nařízením generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 3/1994, podle kterého je umožněno uzavírat pracovní vztahy s duchovními. To může být učiněno buď pracovním poměrem dohodou o vykonané práci, nebo hlavním pracovním poměrem. Od roku 2001 jsou duchovní začleněni do organizačních struktur věznic a vazebních věznic. Později byl přijat také zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, kde je (v § 7 odst. 1) uvedeno zvláštní právo náboženských společenství a církví, které jim umožňuje pověřovat osoby k výkonu duchovenské činnosti v místech, kde se vykonává vazba či trest odnětí svobody.[1] K právu vězňů na duchovní péči se vyjadřuje rovněž zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

Z celkem 41 státem registrovaných náboženských subjektů v Česku má zvláštní právo pověřovat osoby duchovní službou ve věznicích celkem 17 církví.[2] Všechny jsou křesťanské. Kaplani přinášejí do věznic Boží slovo, pořádají různé besedy a semináře pro vězně, modlí se, slouží bohoslužby slova i mše svaté, vysluhují eucharistii a ve výjimečných případech mohou vězně také pokřtít. Proto se kaplanem nemůže stát kdokoli z ulice, ale je to člověk, kterého k této práci pověřuje jeho církev. Další podmínkou je teologické vzdělání a předchozí dobrovolnická zkušenost.

V současnosti dochází do 35 věznic v Česku 50 kaplanů a kaplanek. Jejich činnost v zásadě není misijní, ale spirituální. To znamená, že o setkání s duchovním může požádat kterýkoli odsouzený. Není třeba, aby byl křesťan ani nemusí být věřícím jakékoli jiné náboženské tradice. Každý člověk se totiž může dostat do situace, kdy si znovu musí nebo chce uspořádat životní hodnoty, vyrovnat se s vinou nebo si ujasnit vztahové záležitosti. Čas vězeňských kaplanů je určen právě pro rozhovory tohoto typu bez ohledu na víru a vyznání žadatele. Pokud se povede vytvořit vztah důvěry i se zaměstnanci věznice, jsou kaplani k dispozici i jim. Kaplani také pro věznici vypracovávají posudky např. v případech, kdy někteří vězňové žádají určité výjimky z řádu – např. modlitební kobereček nebo specifickou stravu, kterou požaduje jejich náboženská tradice.

Historicky vězeňští kaplani navazují na práci katolického kněze Františka Josefa Řezáče, od jehož narození v minulém roce uplynulo 200 let. Jeho kniha Vězenství v posavádních spůsobech svých: s návrhem o zdárnější trestání a polepšování zločinců z roku 1852 je plná myšlenek, které jsou stále inspirativní a mnohé z nich bohužel dodnes nedošly realizace. Pro zájemce je celá publikace k dohledání a stažení zde. Z evangelických duchovních připomeňme faráře Gustava Jelínka, který pocházel z valašské Růžďky. Náboženská situace tehdejší doby však neblaze ovlivnila i možnosti a rozsah práce evangelíků. To se ovšem s dnešní realitou naprosto nedá srovnat. Pokud je na dnešní kaplanské službě něco mimořádného, pak je to především vynikající mezidenominační spolupráce.

[1] Seznam registrovaných církví a podrobnosti o nich vč. udělených zvláštních práv je dostupný zde.

[2] Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Českobratrská církev evangelická, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev řeckokatolická, Církev římskokatolická, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Křesťanské sbory, Náboženská společnost českých unitářů, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR.

Náhledový obrázek: Facebook Vězeňské duchovenské služby

Související příspěvky:

41. registrovaná náboženská společnost

Jaká je víra nevěřícíchSubscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments