Dvacet let od dovršení transformace Jednoty bratrské

Přesně před dvaceti lety, 4. října 1999, skončila „žhavá“ část sporu uvnitř jedné z českých protestantských církví, v Jednotě bratrské.

Konflikt uvnitř Jednoty bratrské ohledně jejího charakteru a zbožnosti se vlekl již od Sametové revoluce. Příkrý zvrat událostí ale nastal synodem 14.–16. května 1998 v Nové Pace, na němž byla zvolena nová Úzká rada (ve složení Jaroslav Pleva, Evald Rucký, Petr Krásný), zřetelně reprezentující pouze sbory charismatické orientace z Liberecka, a skončil zrušením tradičněji či pietisticky orientovaných sborů a skupin na synodu, který se konal 1.–2. 10. 1999 v Nové Pace.

Tento synod v roce 1999 totiž rázně odmítl vznik autonomního společenství ve svých strukturách a konstatoval, že se sbory, které s novým, charismatickým vedením nesouhlasily (Jablonec nad Nisou, Koberovy, Praha, Rovensko pod Troskami a Železný Brod), se samy oddělily od Jednoty bratrské v ČR. Proto byly jako samostatné organizační jednotky církve ke dni 4. 10. 1999 zrušeny. Synod se zároveň usnesl, že si nepřeje vznik ještě jedné organizace Jednoty bratrské na území Česka. Těmito kroky se ocitl mimo Jednotu bratrskou také její jediný český biskup, ThDr. Adolf Ulrich.[1] Biskupova funkce je sice doživotní, ale i jeho sbor byl zrušen.[2]

Ve stejné době, tedy 3. 10. 1999, se konala i konference organizačně nadřazeného Distriktu Jednoty bratrské, která pověřila Radu Distriktu jednáním s Českobratrskou církví evangelickou o přechodném přičlenění sedmi sborů (Jablonec nad Nisou, Koberovy, Praha, Rovensko pod Troskami, Tanvald, Ujkovice, Železný Brod) a dvou skupin (Potštějn, Turnov) ve formě dalšího seniorátu do struktur Českobratrské církví evangelické.

Na 30. synodu Českobratrské církve evangelické (ČCE), konaném ve dnech 18.–21. 11. 1999, bylo rozhodnuto o dočasném přijetí Ochranovského seniorátu Jednoty bratrské do struktury ČCE. Byl tak vytvořen jediný ne-geografický seniorát s tím, že tomuto seniorátu byla dána jistá autonomie a prostor pro pěstování jejich vlastní tradice a odkazu.[3] Jméno „Ochranovský“ odkazuje na Jednotu bratrskou, obnovenou roku 1727 ve městě Ochranov (Herrnhut) na území hraběte Zinzendorfa.[4]

Poslední vývoj spadá do letošního roku: dne 16.–18. května 2019 se konalo zasedání 35. synodu ČCE. Během něj bylo schváleno usnesení o prodloužení existence Ochranovského seniorátu při ČCE a prodloužení účinnosti pravidel pro správu Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické na dobu neurčitou.[5]

Fotografie kostela Jednoty bratrské v Potštejně: Jiří Just, Wikimedia Commons.

Psali jsme v Dingiru:

Vojtíšek, Z., Rozdělení dokonáno, Dingir 3/2000, str. 11–12: zde.

Spalová, B., Jednota bratrská globální a lokální, Dingir 3/2009, str. 81–83: zde.

 

Související příspěvky:

Prázdninová fotografie: Zmrzlina u Jednoty bratrské

 

Poznámky:

[1] Biskup Jednoty bratrské Adolf Ulrich zemřel dne 6. července roku 2002 ve věku 93 let. Srov. Zdechovský, T., Zemřel biskup Jednoty bratrské Adolf Ulrich. Křesťané se rozloučí s biskupem 20. července, publikováno 15. července 2002. Internetový magazín Christnet. Dostupné na URL:  http://www.christnet.eu/clanky/2501/zemrel_biskup_jednoty_bratrske_adolf_ulrich.url

[2] Týkalo se to sborů v Jablonci n. N., Železném Brodě, Koberovech, Rovensku a v Praze. (Zrušeny byly k 4. 10. 1999.) V nouzi se dále ocitly kazatelské stanice v Tanvaldu a Ujkovicích a dvě skupiny z rozštěpených sborů v Turnově a Potštejně. Srov. Brož, M. Ještě ze Synodu ČCE, Seniorát Ochranovský, Kostnické jiskry, Evangelický týdeník 3/2000.

[3] „Ustavení seniorátního výboru Ochranovského seniorátu při slavnostním shromáždění 16. dubna 2000 se zúčastnili synodní senior Pavel Smetana a biskup Jednoty bratrské Adolf Ulrich“ Srov. Zpráva o vývoji situace v Jednotě bratrské v roce 2000. (Železný Brod, 10. 12. 2000) Dostupné na: http://home.tiscali.cz/ca266494/jb-cz/zel-brod/jbozb-sbordop2000.htm. Srov. též Brož, M. Ještě ze Synodu ČCE, Seniorát Ochranovský, Kostnické jiskry, Evangelický týdeník 3/2000.

[4] Srov. Vojtíšek, Z., Rozdělení dokonáno, Dingir 3/2000, str. 11–12.

[5] Srov. Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE, 16. – 18. května 2019, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29. Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE. Dostupné ke stažení: https://www.ustredicce.cz/clanek/6390-Usneseni-1-zasedani-35-synodu-CCE/index.htm.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments