Padesátiletá historie Buddhismu Diamantové cesty

Pro společenství Buddhismu Diamantové cesty (prezentuje se zde) se před padesáti lety stala vrcholně důležitá událost: žáky XVI. karmapy se stali dánští hippies, manželé Ole (*1941) a Hannah Nydahlovi (1946–2007). Už časopis Buddhismus dnes, který společenství vydává ve svém nakladatelství „Bílý deštník“, ve svém čísle 29 z prosince 2018 význam této události připomněl například slovy Hannah Nydahlové: „Pokud bychom se s ním [se XVI. karmapou] nesetkali, tak ani vy byste se s ním pravděpodobně nesetkali skrze nás… a naše životy by byly úplně jiné“. K výročí tohoto setkání vydal Bílý deštník reprezentativní publikaci s vročením v červenci 2019.

Nydahlovi konvertovali k tibetskému buddhismu na své svatební cestě roku 1968, ale teprve přijetí za karmapovy žáky znamenalo předpoklad a začátek toho, čím ovlivnili statisíce lidí na Západě. Představitel školy karma kagjü, XVI. karmapa Randžung Rigpe Dordže (1924–1981), totiž Oleho Nydahla a jeho manželku po třech letech jejich vztahu učitele a žáků roku 1972 pověřil k hlásání učení a praxe této větve tibetského buddhismu na Západě. Misie Oleho Nydahla (rozhovor s ním je zde) pak pokračovala nebývale úspěšně i pod vedením a s požehnáním XVII. karmapy Thaje Dordžeho (*1983). Společenství Buddhismus Diamantové cesty, které díky působení manželů Nydahlových vzniklo, se v současnosti nachází na pěti kontinentech a setkává se ve více než 700 centrech.

Čeští stoupenci Oleho Nydahla připravili a vydali publikaci k 50. výročí přijetí Nydahlových za karmapovy žáky. Tvoří ji 15 úryvků z Nydahlových textů, promluv a rozhovorů s bohatým fotografickým doprovodem. Ukázky jsou vybrány velmi vhodně (nejstarší jsou z 90. let) a živě představují Nydahlův obraz světa a jeho životní poslání. Snad je možné jen namítnout, že datace mohla být dohledána ke všem textům a uvedena nikoli jen u některých. Publikace je graficky výborně zpracována (stejně jako už mnoho let jednotlivá čísla Buddhismu dnes). Právě podobnost s tímto časopisem a jeho logo na obálce vzbuzuje tušení, že se jedná o jeho 30. číslo. Nic takového v této publikaci ale není uvedeno. Tiskovina o 110 stranách vlastně nemá ani název; je na obálce uvozena jen Nydahlovým citátem (viz níže). Kupodivu ani krátký biografický úvod nesděluje zcela explicitně, že publikace byla vydána právě k 50. výročí přijetí Nydahlových za žáky karmapy. Absence těchto údajů má patrně důvod v tom, že kniha má sloužit jako nestárnoucí reprezentativní představení Nydahla, nezávislé na periodicitě časopisu ani na letošním výročí. Pokud je to tak, vypadá to, že českým buddhistům Diamantové cesty se tento záměr skvěle povedl.

Lama Ole Nydahl, „To, že nejsme osvíceni, je iluze, kterou můžeme rozpustit“, Nakladatelství Bílý deštník – Buddhismus Diamantové cesty, linie Karma Kagjü, červenec 2019.

Obě fotografie Oleho Nydahla pocházejí z recenzované publikace.

Psali jsme v časopise Dingir:

Téma čísla 3/2017: Buddhismus Diamantové cesty: obálka: zde, obsah čísla: zde.

Související články:

V evropském centru Buddhismu Diamantové cesty skončil letní kurs: zde.

Vyšlo číslo 3/2017 časopisu Dingir: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments