Mezinárodní konference o změnách v náboženské krajině Evropy

V závěru minulého pracovního týdne se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila konference nazvaná Mezinárodní kolokvium o měnící se náboženské krajině Evropy. Jednalo se o již jedenácté setkání evropských geografů náboženství, které se v předchozích letech uskutečnilo také například v Heidelbergu, Amsterdamu, Lützenu, Krakově, Lodži nebo Zadaru. Konference přinesla celkem 5 tematických bloků přednášek k různým oblastem studia náboženství a jeho projevů v evropském prostoru. Kromě odborníků o oboru geografie náboženství byli přizváni také přednášející z příbuzných disciplín jako je sociologie náboženství a religionistika. Sešlo se tak celkem 25 výzkumníků z Česka, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Francie, Německa a Rakouska.

Konferenční program ve čtvrtek 27. června zahájil Tomáš Havlíček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, který byl spolu s kolegyní Kamilou Klingorovou a Zdeňkem Vojtíškem (katedra religionistiky, HTF UK) organizátorem konference. V krátkém proslovu přivítal přednášející i hosty a seznámil je s programem. V prvním tématickém bloku zazněly příspěvky, které se zabývaly rozmanitostí náboženství v Evropě. Zařazené příspěvky se týkaly především výzkumu vývoje hodnot a postojů obyvatel v oblasti náboženství. Druhá sekce nazvaná „Postsekulární město a role náboženských organizací“ zase zkoumala to, jak jsou náboženské organizace ve městech rozmístěny a vnímány, jaké kulturní a sociální aktivity nabízejí a jaké faktory pozici takových organizací ovlivňují. Závěrečnou skupinu příspěvků prvního konferenčního dne tvořily výzkumy zaměřené na posvátná místa v krajině. Řečníci prvního pátečního bloku se věnovali problematice kartografické práce s daty o náboženství a závěrečný blok pak posluchače seznámil s několika českými náboženskými minoritami. Program konference byl zakončen exkurzí do vybraných náboženských objektů v Praze. Účastníci konference si tak mohli prohlédnout kostel Církve československé husitské na pražských Vinohradech, muslimskou modlitebnu v Opatovické ulici, gompu a centrum Buddhismu Diamantové cesty v Holešovicích, restauraci Góvinda provozovanou Mezinárodní společností pro vědomí Krišny v ČR, a synagogu společenství progresivního judaismu Bejt Simcha.

Konference se konala jako součást výzkumného projektu Post-sekularismus v Česku: Trendy a regionální diferenciace podpořeného GAČR. Podrobný program konference a abstrakty přednášek jsou k dispozici na webových stránkách Religiózní krajina, které jsou věnovány zmíněnému výzkumnému projektu.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments