Rosikruciánská výstava v Akademii věd

V pondělí 13. května byla v hlavní budově Akademie věd ČR otevřena výstava vytvořená ve spolupráci Filozofického ústavu AV ČR (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku) a amsterdamské Bibliotheca philosophica hermetica (též Ritmanova knihovna). Část výstavy připravená nizozemskými badateli putuje po různých zemích. Název Božská moudrost, boží příroda je v našem případě doplněn o podtitul Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století.

Na výstavě jsou panely informující o rosikruciánském hnutí, jeho postavách, z českých je nejvíce zastoupen Jan Amos Komenský. Ve vitrínách jsou vzácné knihy z Ritmanovy bibliotéky a několika českých knihoven, které je na výstavu zapůjčily. Knihy jsou obvykle otevřeny na stránkách, kde se nacházejí typické rosikruciánské diagramy symbolicky znázorňující úrovně makrokosmu a člověka jako mikrokosmu.

Název výstavy v angličtině zní Divine Wisdom – Divine Nature. Výstižnější pro pozdně renesanční hermetickou mentalitu by bylo respektovat záměr autorů i v češtině a mluvit o božské moudrosti a božské přírodě. Pro hermetickou imaginaci je příroda spíše božská než jen Boží, tj. Bohu patřící, ale od božské skutečnosti oddělená.

Výstava je výsledkem překvapivé spolupráce vědecké akademické instituce s Rosekruciánským nadačním fondem se sídlem v Praze jako reprezentací rosikruciánské spirituality. Hnutí vyvolané v život rosikruciánskými manifesty ze 17. století, Fama Fraternitatis (Pověst o Bratrstvu) a Confessio Fraternitatis (Vyznání Bratrstva) a symbolickým textem ve spíše beletristickém stylu Chymická svatba Christiana Rosenkreuze anno 1459 (vydáno 1616) bylo pozastaveno krátce po svém probuzení Třicetiletou válkou (1618–1648), ale pak se znovu projevilo publikacemi a spolky či řády, které se hlásí k této tradici.

Hnutí je dnes zastoupeno několika organizacemi. Jednou z nich je Starý a mystický řád růže a kříže, jehož vnitřní součástí je též Tradiční martinistický řád (přičemž martinismus jako hnutí křesťanského esoterismu podle dostupných pramenů existuje v jiných podobách i nezávisle na tomto řádu). Jinou podobou rosikruciánství je Mezinárodní škola zlatého a růžového kříže Lectorium rosicrucianum, která se pokládá za pokračování gnostického křesťanství. K němu náleží nadace spolupořádající výstavu. Oba řády působí i u nás. Část svých aktivit mají veřejnou. Rosikruciánské impulsy jsou zastoupeny i ve svobodném zednářství a v anthroposofii.

Výstava má doprovodný program. Druhý den po vernisáži probíhaly v prostorách Akademie věd celodenně workshopy v angličtině. Úvody k jednotlivým sekcím přednášeli angažovaní badatelé zohledňující vedle historických faktů i hermetické a rosikruciánské myšlenky. Až do skončení výstavy budou probíhat komentované prohlídky (provázejí badatelé z Filosofického ústavu a zástupci rosikruciánského hnutí), projekce a přednášky (podrobnosti: https://www.rcfond.org/#_origin).

(Poznámka: Zatím není pravopisně ustáleno psaní „rosikrucián“, „rosekrucián“, někdy i pod vlivem němčiny „rosenkrucián“, či dokonce „rozenkrucián“.)

Související články:

Klasické dílko křesťanského hermetismu

Český tarot opouští Prahu

Důstojná reprezentace hermetismu

Pátá „hermetická“ konference

Večer Logosu tentokrát s alchymií

Recenze: Divadlo věčné moudrosti

Intelektuální tradicionalismus

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments