Zemřel sociolog, který rozuměl pentekostalismu

 

Profesor David Martin (1929 – 2019)

Dne 8. března 2019 zemřel David Martin, profesor sociologie náboženství a vynikající badatel v oblasti studia pentekostálního hnutí. Jeho knihy Tongues of Fire (1990) a Pentecostalism: The World their Parish (2002), spolu s jinými publikacemi, přispěly k porozumění překotného růstu pentekostálního hnutí z perspektivy sociologie náboženství i dalších společenských věd a to ještě navíc v době, kdy v akademickém diskurzu globálně převládalo sekularizační paradigma.

Britský sociolog a zároveň také anglikánský kněz (vysvěcen roku 1983), hluboce oddaný studiu sociologie náboženství, zaujal již v roce 1967 svou publikací A Sociology of English Religion. Jedná se o krátkou, nicméně informačně velmi hutnou knihu, která upozorňuje na radikální proměnu náboženského života v Anglii a zavádí komparativní perspektivu náboženského života v Anglii, ve Francii a ve Spojených státech. Tato kniha se později stala základem jeho nejznámějšího díla A General Theory of Secularization (1978).

Zaujetí pro pentekostální hnutí jej přivedlo k důkladnému studiu náboženské scény Latinské Ameriky. Již zmíněné publikace Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America (1990) a Pentecostalism: The World their Parish (2002) byly výjimečné také tím, že se vzpíraly převládajícímu paradigmatu sociologie náboženství, která v té době ještě nebyla s to patřičně reflektovat globální úspěch tohoto hnutí.

Klíčový projev týkající se problematiky převažujícího sekularizačního diskurzu a významu porozumění úspěchu tohoto hnutí přednesl na zahajovací konferenci GloPent na  Univerzitě v Birminghamu v roce 2006. Pod názvem Undermining the Old Paradigms, Rescripting Pentecostal Accounts byla přednáška zveřejněna v online verzi PentecoStudies (dostupná zde).

Důležitý byl také jeho vliv na další generace akademiků, badatelů a učenců v Británii i jinde. Emeritní profesorka Grace Davieová (University of Exeter) poukazuje na množství  současníků vyjadřujících Davidovi Martinovi vděčnost jako učiteli, školiteli, zkoušejícímu, mentorovi a příteli (více zde).


Náhledová fotografie za mlada: Church Times, 15. 3. 2019.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments