Kalendář: svátek Prorokovy cesty do Jeruzaléma

Lajlat al-micrádž[1] je svátek připomínající noční cestu proroka Muhammada kolem roku 621 do „Nejvzdálenější mešity“ v Jeruzalémě, kde vystoupal na nebesa, byl očištěn a získal pokyn, aby naučil muslimy modlit se pětkrát denně.

V islámském kalendáři se svátek Lajlat al-micrádž tradičně slaví dvacátý sedmý den měsíce radžab, který letos vychází na 3. dubna.

Příběh svátku se skládá ze dvou částí. První část příběhu začíná u Kacaby v Mekce, kde proroka Muhammada navštívili dva archandělé. Ti mu omyli břicho vodou z pramene Zamzam a dal mu Buráka. Burák je nebeské okřídlené zvíře menší než mula, ale větší než osel. To odnese proroka do „nejvzdálenější mešity“. Takovou mešitou byla al-Aksá v Jeruzalémě, kde se prorok modlitbou spojil s předchozími proroky včetně Josefa, Adama, Abrahama, Mojžíše, Árona, Ježíše a Jana Křtitele – to ukazuje, že lidstvo bylo vedeno k islámu již dříve.

Druhá část vypráví o tom, jak Muhammad vystoupal na nebesa, kde viděl všechny krásy Nebe. Tam mu Bůh řekl o povinnosti modlit se padesátkrát denně. Při odchodu Mohamed potkal Músu (Mojžíše) a ten jej přesvědčil, aby se za Bohem vrátil pro méně modliteb. Tak mu jich bylo pět odpuštěno. Když se prorok vrátil podruhé, modlitby byly zredukovány na pět denně (salát).

Události Lajlat al-micrádže jsou krátce popsány v sedmnácté súře (kapitole) Koránu jménem „Noční cesta“, nicméně větší část detailů pochází až z hadísů, doplňkových výpovědí o činech a skutcích proroka Muhammada.

Svátek Lajlat al-micrádž je muslimy brán za jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách islámu. Muslimové jej mohou slavit zvláštní modlitbou v mešitě, připomenutím si příběhu v rodinném kruhu nebo recitováním k tomu určené noční modlitby. V některých zemích muslimové osvěcují ulice svíčkami a světly a vypráví si velké množství legend spojených s touto nocí.

Více o svátku naleznete například zde:

KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu, vyd. Vyšehrad, Praha 2011.

Colby, Frederick, „Night Journey (Isra & Mi’raj)“, in: Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God (2 vols.), edited by C. Fitzpatrick and A. Walker, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2014, Vol II, pp. 420–425.

[1] Výraz Lajlat al-micrádž by bylo možné přeložit jako Noc vystoupání nebo Noc žebříku (mi‘rádž – stoupání, ale i žebřík).

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments