O muslimech a islámu pro církevní veřejnost

V Německu a německy mluvících zemích je možné narazit v katolických kostelech na stojánky s drobnými brožurkami s názvem „Církev v malém“. Jejich formát je skutečně velmi malý (A7) a nízký je i počet stran (24). Není překvapivé, že mezi tématy této vzdělávací řady najdeme křest, církevní prostor, Bibli, smrt a zmrtvýchvstání, stáří, mši svatou nebo svátky církevního roku. Ne každý by ovšem čekal, že na jedné z obálek série šestnácti sešitků uvidí obrázek muslima.

Tato brožurka je nazvána Setkání s muslimy a nese podtitul Dialog – svědectví – pozvání. Úvodní stránka s názvem „Setkat se s muslimy a porozumět islámu jako křesťan“ vyjadřuje poslání celého drobného tisku: „Vztah mezi křesťany a muslimy utvářejí již po staletí až do současnosti předsudky a strach, někdy dokonce nenávist a pohrdání. Stále znovu docházelo a dochází dokonce ke krvavým střetům. Dnes církev usiluje o vytvoření nového ’klimatu‘ vzájemného porozumění. Vyslovuje velkou úctu k víře muslimů v jednoho Boha, cení si muslimské praxe modlitby, půstu a daně určené chudým. Vyzývá ke společnému vystupování ve prospěch spravedlnosti, míru a svobody. Povzbuzuje křesťany, aby svými skutky a slovy vydávali uctivé svědectví o boží neomezené lásce a zvali k víře v Ježíše Krista jako božího Syna. Navíc ale musejí být křesťané i muslimové připraveni poznávat alespoň v základních rysech myšlenkový svět toho druhého.“

Tyto „základní rysy“ islámu jsou návštěvníkům římskokatolických kostelů představeny na dalších stranách. Píše se na nich nejprve o vzniku islámu a pěti pilířích islámu. Dále je vložena kapitolka „Islám a islamismus“: jednou větou představuje islamismus jako historický jev, který se vyvíjí od poloviny 19. století, jednoduše definuje islamismus jako úsilí o prosazení islámu jako principu uspořádání společnosti a upozorňuje, že není slučitelný se svobodným a demokratickým zřízením. Za extrémní islamisty pak pokládá ty, kdo jako „šestý pilíř“ prosazují ozbrojený džihád.

V dalších dvou kapitolkách se text vrací k běžnému islámu a muslimům a popisuje společné prvky víry křesťanů a muslimů i to, čemu obě tradice rozumějí rozdílně (pojetí Boha, pojetí proroctví a věrohodnost Bible). Jsou citovány i dva dokumenty 2. vatikánského koncilu (Nostra Aetate a Lumen Gentium), které vypovídají o muslimech velmi příznivě. V předposlední kapitolce jsou navrženy možnosti dialogického setkávání s muslimy a s jejich vírou a sešitek (kromě odkazů na další informace a tiráže) uzavírá výkladový slovníček základních pojmů islámu.

Brožurky vydává Dílo Bonifácovo (Bonifatiuswerk), německá římskokatolická aktivita na podporu misie a pastorace (prezentuje se zde). Rok vydání není v brožurkách ani v internetové prezentaci uveden.

Související článek:

Fórum mladých kresťanských a moslimských mierotvorcov (zde).

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments