Ekumenická akademie sněmovala

Vedle známější České křesťanské akademie, jejímž zakladatelem a dlouholetým prezidentem je Tomáš Halík, existuje od devadesátých let Ekumenická akademie, která je, jak její název naznačuje, více do široka rozkročena. Má individuální členy, lidi, typicky z okruhů církví, křesťansky inspirované občanské aktivisty, akademiky a publicisty. Mimoto má členské organizace, například Církev československou husitskou, Pravoslavnou církev, Starokatolickou církev, Obec křesťanů a Náboženskou společnost českých unitářů, a též několik církevních útvarů a iniciativ ze sousedního Německa a Rakouska. Prvním a dlouholetým předsedou byl Jiří Silný. Ekumenická akademie spolupracuje s organizacemi a osobnostmi, jejichž občanské aktivity jsou inspirovány sekulárním humanismem. Společně sledují sociální a environmentální cíle.

Dne 1. října proběhla členská konference, k níž byla připravena výroční zpráva, která shrnuje bohatou aktivitu akademie. Před popisem jednotlivých aktivit je možno celkově říci, že spíše než o řešení doktrinálních shod a rozdílů je Ekumenická akademie zamýšlena jako prostor a zázemí společné aktivity ve prospěch občanské společnosti.

K projektům, jímž se EA průběžně věnuje, patří Evropská kampaň na podporu sociální a solidární ekonomiky. Podporuje sociální podniky, družstva a ekozemědělce, a pokouší se posílit tuto myšlenku v politické sféře.

Projekt za férové banány je příkladem zcela konkrétní a fungující služby. Jde, jako u celé další aktivity fair trade, o propojení přímých producentů, v tomto případě v tropických oblastech Jižní Ameriky, se zdejšími zákazníky bez zprostředkování mohutnými velkoobchodními organizacemi.

Ekumenická akademie se spolu s partnerskými organizacemi z jiných zemí dlouhodobě věnovala oddlužení chudých zemí a prosazení spravedlivějších mezinárodních ekonomických vztahů.

Kampaň Pěstuj planetu má dílčí aktivity zaměřené na šetrné hospodaření. Příkladem může být projekt Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny. Akademie zapojuje do aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji města a městské části pod záhlavím fairtradeová města. Zájem projevili Tábor, Valašské Meziříčí a Břeclav nebo městská část Praha 8.

Významnou, dlouholetou aktivitou akademie je Škola alternativ. Jejím významným tématem v poslední době byla klimatická změna. Jí byly věnovány přednášky a semináře v Praze a v různých městech v Česku. Diskutovala se též česká energetická politika ve vztahu k předpokládané globální změně klimatu. Škola nadále věnuje pozornost explozi rasismu a antiislamismu, zejména v souvislosti s migrační vlnou. V diskusích se analyzovaly strukturální kořeny rasismu. Je to chápáno jako vyvážení pouhého moralizování kolem tohoto tématu.

Stálou profesionální aktivitou akademie je obchod Fair & Bio (Praha, Sokolovská 29) propojený s příležitostným stánkovým prodejem zdravých potravin a dalšího zboží získaného přímo od českých i zahraničích výrobců. Obchod spolupracuje při zpracování kávy splňující kriteria fair a bio s Družstevní pražírnou.

Ekumenická akademie je členem jedenácti českých a mezinárodních a ekumenických organizací, např. OIKOSNET (Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě), Social Watch nebo Česká křesťanská environmentální síť.

Vedle výnosu zmíněného obchodu a členských příspěvků pomáhají financovat uvedené projekty Evropská unie, Česká rozvojová agentura, Úřad vlády ČR, nadace a další subjekty.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments