Nové evanjelikálne prehlásenie o sociálnej spravodlivosti a evanjeliu

Nové evanjelikálne prehlásenie o sociálnej spravodlivosti a evanjeliu

Dňa 4. septembra 2018 sa na špecializovanej webovej stránke (pozri tu) objavilo „Prehlásenie o sociálnej spravodlivosti a evanjeliu“ (The Statement on Social Justice and the Gospel). Autormi a pôvodnými signatármi je skupina 13 evanjelikálnych kazateľov, teológov či vedúcich predstaviteľov cirkevných a neziskových organizácií z USA. Podľa ich slov bola impulzom k publikovaniu prehlásenia obava, že „hodnoty vypožičané zo sekulárnej kultúry v súčasnosti podrývajú (autoritu) Písma v oblastiach rasy a etnicity, definície toho, čo znamená byť mužom a ženou, a ľudskej sexuality“. Argumentujú, že vágna a príliš široká kategória „sociálnej spravodlivosti“ tak spochybňuje učenie Biblie v týchto otázkach. Autori v dokumente poukazujú na názory, ktoré považujú za „nebezpečné a nezlučiteľné s učením Písma“, konkrétne napr. postmoderné ideológie vychádzajúce z radikálneho feminizmu a kritickej rasovej teórie.

Robia to formou potvrdení a odmietnutí tematicky rozčlenených do 14 oblastí. Tieto oblasti pokrývajú nielen značnú časť tradičných tém kresťanskej teológie (Písmo, človek ako obraz Boží, Boží zákon, hriech, evanjelium, spása, cirkev, heréza), ale aj otázky, ktoré je možné zaradiť do zmieňovanej širšej kategórie sociálnej spravodlivosti (spravodlivosť, sexualita a manželstvo, komplementarizmus, rasa/etnicita, kultúra, rasizmus). Prehlásenie v prílohe odkazuje na dva predchádzajúce dokumenty venované rodových rolám (The Danvers Statement, 1987) a homosexuálnym manželstvám (The Nashville Statement, 2017). Autori v závere dokumentu tvrdia, že ich prehlásenie si nenárokuje žiadnu cirkevnú autoritu, ale má byť pozvaním k „bratskému dialógu, ktorý dokáže napomáhať k jednote v evanjeliu nášho Pána Ježiša, ktorého všetci milujeme a dôverujeme mu“.

K prehláseniu sa za prvé 3 dni svojím podpisom pripojilo 4748 ľudí (údaj k 7.9.2018). Dokument za túto dobu už však stihol vyvolal i kontroverzné a nesúhlasné reakcie. Napríklad Ryan Burton King, baptistický pastor z Veľkej Británie, odmietol pozvanie podpísať dokument s odôvodnením, že „prehlásenie, podľa môjho názoru, je cynickým, pomýleným dokumentom, ktorí zostavili nesprávni ľudia v nesprávnom čase, nesprávnym spôsobom a s nesprávnymi myšlienkami a nesprávnym pochopením kontextu“ (Kinga cituje bloggerka Susan Wright tu). Blogger Neil Carter (odkaz tu) zase argumentuje, že evanjelikálni lídri svojím prehlásením v podstate odťahujú ruky preč od čohokoľvek, čo sa týka sociálnej spravodlivosti.

 

Prehlásenie je k dispozícii (ako PDF) v angličtine a španielčine tu.

 

Související příspěvky:

Studenti křesťanské univerzity proti prohlášení o sexualitě (zde)

Evangelikálové proti alt-right (zde)

 

 Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments