Zahraniční zprávy

Spor o pojetí náboženské svobody v Austrálii po uzákonění stejnopohlavních sňatků

Spor o pojetí náboženské svobody v Austrálii po uzákonění stejnopohlavních sňatků

Historické korespondenční hlasování o uzákonění homosexuálních sňatků sice v prosinci skončilo jasným vítězstvím stoupenců redefinice tradičního pojetí manželství (61, 6 %), diskuse rozdělující australskou společnost (viz odkazy níže) na toto téma však ještě neutichly. Jejich tématem je nyní náboženská svoboda, resp. výjimky pro náboženské instituce.

Do konce května by měla být hotová zpráva speciální expertní komise, kterou vede bývalý generální prokurátor Philip Ruddock a která má pro jednání o případných úpravách vypracovat analýzu stavu náboženské svobody v kontextu nové legislativy. Ta přitom přijímá podněty od dotčených skupin a iniciativ.

Místní ekumenická rada (National Council of Churches in Australia) se vyjádřila, že chce ponechat současný stav, jiní chtějí zřetelnější vymezení svých práv vyžadovat od svých zaměstnanců respekt k církevnímu učení. Církev římskokatolická již v době kampaně před ukončením hlasování prohlásila, že své zaměstnance (učitele, ošetřovatelky apod.) propustí, pokud uzavřou homosexuální sňatek. Nyní spolu s anglikánskou diecézí v Sydney a presbyteriány usiluje, aby zákon výslovně potvrdil jejich právo zaměstnávat ve svých institucích pouze ty, kteří jednají v souladu s naukou církve – což nemá být formulováno negativně jako výjimka, nýbrž pozitivně jako uplatnění náboženské svobody. Podobně argumentují představitelé organizace Christian Schools Australia: „Od zaměstnanců (náboženské) školy se může odůvodněně očekávat, že budou podporovat učení dotyčného náboženství, a ne že jej budou podrývat, a že budou svým jednáním vzorem svým studentům.“ V listopadu byl takto v Západní Austrálii propuštěn učitel ze South Coast Baptist College, když se otevřeně přiznal, že žije s partnerem.

Organizace, které se podílely na kampani pro změnu (The Equality Campaign), naopak usilují o to, aby takovéto výjimky náboženské instituce, které jsou placené z veřejných prostředků, neměly, protože „zacházejí příliš daleko“ a legalizují diskriminaci příslušníky LGBT komunity.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění, které si u agentury nechala vypracovat lobbistická skupina zastupující LGBT komunitu Just Equal, v současné době nesouhlasí s právem náboženských škol propustit učitele kvůli uzavření homosexuálního sňatku 79 % Australanů a téměř stejný počet respondentů nesouhlasí s možností vyloučit transsexuálního učitele nebo studenta. Mluvčí organizace Just Equal Rodney Croome k tomu řekl: „Australané empaticky odmítají diskriminaci vůči lidem z LGBT komunity ve jménu náboženství a dokonce ještě empatičtěji, než podpořili rovnost manželství.“ Výsledky chápe jako hlas lidu, který si nepřeje výjimky rozšířit, ale naopak umenšit.

Podle listu The Guardian, zde.

 

Související příspěvky:

Náboženství v debatě o stejnopohlavních sňatcích v Austrálii (zde)

„Spalte kostely!“ Debata k hlasování o stejnopohlavních sňatcích nabírá u protinožců na obrátkách (zde)