Zahraniční zprávy

Väčšina amerických kresťanov sa domnieva, že interrupcie by mali byť legálne

Nedávny rozsiahly prieskum venovaný zdravotnej starostlivosti, ktorý sa uskutočnil pod hlavičkou Public Religion Research Institute (tu), ukázal, že podľa väčšiny Američanov (54 %) by umelé prerušenie tehotenstva malo byť legálne vždy, resp. vo väčšine prípadov. Približne štyria z desiatich (43 %) si naopak myslia, že by malo byť vždy, resp. vo väčšine prípadov nelegálne.

Prieskum ukázal zaujímavé výsledky vo vzťahu k náboženskej príslušnosti respondentov. S výnimkou bielych evanjelikálnych protestantov sa väčšina respondentov z každej v USA dominantnej kresťanskej tradície domnieva, že interrupcie by mali byť vždy, resp. vo väčšine prípadov, legálne. Takmer tretina (32 %) bielych evanjelikálov je tak za legalizáciu potratov vo všetkých prípadoch, resp. vo väčšine z nich, zatiaľ čo približne dve tretiny (66 %) zastáva opačný postoj. Stojí za povšimnutie, že aj medzi bielymi evanjelikálnymi kresťanmi si len 19 % respondentov myslí, že interrupcie by mali byť vždy nelegálne. Naopak, väčšina katolíkov (52 %), bielych protestantov z etablovaných cirkví (55 %) a čiernych protestantov (60 %) hovorí, že interrupcie by mali byť vždy, resp. vo väčšine prípadov legálne. Takýto postoj zastáva taktiež 74 % nábožensky nezačlenených Američanov.

Prieskum však zároveň ukázal, že medzi príslušníkmi náboženských skupín existuje komplexný vzťah medzi osobným presvedčením a podporou legalizácie interrupcií. Väčšina bielych evanjelikálov (78 %), katolíkov (59 %), čiernych protestantov (56 %) a bielych protestantov z etablovaných cirkví (54 %) na jednej strane tvrdí, že umelé prerušenie ide proti ich osobnému presvedčeniu. Avšak osobné presvedčenie týkajúce sa interrupcií, na druhej strane, priamo nekorešponduje s podporou legalizácie umelého prerušenia tehotenstva – a to aj v prípade členov náboženských skupín. Zatiaľ čo väčšina respondentov hlásiacich sa k nejakej cirkvi tvrdí, že interrupcia stojí v protiklade k ich osobnému presvedčeniu, väčšina z nich – a to takmer zo všetkých hlavných cirkevných tradícií – napriek tomu podporuje legalizáciu umelého prerušenie tehotenstva vo všetkých, resp. väčšine prípadov. Výnimku predstavujú bieli evanjelikálni kresťania, väčšina ktorých je proti legalizácii interrupcií vo všetkých prípadoch či väčšine z nich.

Spracované podľa Public Religion Research Institute, tu.