Zahraniční zprávy

Napětí ve slovenské evangelické církvi

Už i veřejnost na Slovensku byla informována o napětí uvnitř největší slovenské protestantské církve – Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV). Stalo se to díky zprávě pro tisk, kterou 15. dubna zveřejnilo občanské sdružení HELP – Hnutie evanjelických laických pracovníkov. Hnutí kritizuje dosavadní vedení církve a vyzývá evangelíky, aby se účastnili letošní volby nového vedení církve a aby se při volbě nenechali dosavadním vedením ovlivnit.

Ve stejný den hnutí zorganizovalo modlitební setkání před budovou Generálního biskupského úřadu v Bratislavě a vydalo prohlášení z tohoto shromáždění. V něm je vedení církve opět kritizováno, a to kvůli “centralizaci moci”, ovládnutí církevních úřadů “svými lidmi”, hodnotovému rozdělení církve apod. Za důkaz selhání církevního vedení považuje HELP udělení pamětní medaile k 500. výročí reformace tehdejšímu předsedovi slovenské vlády Robertu Ficovi.

Situace v církvi není přehledná a není jasné, kolik evangelíků podporuje hnutí HELP a kolik sympatizuje s jeho přenesením sporů uvnitř církve na veřejnost.

ECAV  je druhou největší církví na Slovensku. Při sčítání lidu roku 2011 se k ní přihlásilo 316 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu sčítání to bylo asi o 57 tisíc méně. V Česku jsou slovenští evangelíci registrováni jako Evangelická církev augsburského vyznání v České republice.