Zahraniční zprávy

Pápež František je medzi americkými katolíkmi stále obľúbený, no na pravej strane politického spektra rastú znaky nespokojnosti

Argentínsky pápež je po piatich rokoch od začiatku svojho pontifikátu katolíkmi z USA vnímaný stále prevažne pozitívne. Väčšina z nich hovorí, že predstavuje potrebnú a pozitívnu zmenu Rímskokatolíckej cirkvi. Ako však ukázal nedávny prieskum Pew Research Center (10.15. január 2018), zároveň sa objavuje čoraz väčšia nespokojnosť medzi katolíkmi hlásiacimi sa k politickej pravici. Stále väčší počet katolíckych republikánov si napríklad myslí, že František je príliš liberálny a naivný.

 

Papež František při návštěvě USA v září 2015. Foto The Wihite House President Barack Obama.

84% amerických katolíkov v súčasnosti tvrdí, že pápeža Františka vnímajú „pozitívne“. To je prakticky rovnaké číslo, ako v prvom roku jeho pontifikátu. Približne 9 z 10 katolíkov v USA charakterizuje Františka ako „pokorného“ a „milosrdného“. A hoci podiel amerických katolíkov, ktorí sa domnievajú, že súčasný pápež predstavuje „významnú zmenu“ v pozitívnom zmysle, v porovnaní s rokom 2015 klesol, stále sa drží na hranici cca. 60%.

Napriek tejto pretrvávajúcej popularite sa však objavujú výrazné znaky, že František už nie je taký obľúbený, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Napríklad podiel amerických katolíkov, spravidla voličov Republikánskej strany, ktorí sa domnievajú, že František je „príliš liberálny“ stúpol v porovnaní s rokom 2015 o 15 percentných bodov z 19% na 34%. A približne štvrtina z nich (24%) si myslí, že pápež je naivný ( v roku 2015 to bolo 15% z nich).

Za rovnaké obdobie klesol podiel amerických katolíkov, ktorí hodnotia Františkovo zvládanie sexuálnych škandálov v rámci Rímskokatolíckej cirkvi známkou „výborne“ alebo „dobre“, z 55% na 45%. Podobné poklesy sa objavujú aj v tom, ako katolícki veriaci z USA hodnotia Františkovo nasadenie pre „šírenie katolíckej viery“ a „zastávanie sa tradičných morálnych hodnôt“. Celkovo je však možné povedať, že aj v týchto oblastiach si aj naďalej vysluhuje viac chvály než kritiky.

Spracované podľa informácii na webovej stránke Pew Research Center, kde je možné nájsť i ďalšie informácie týkajúce sa prieskumu a jeho výsledkov. Pozri tu.