Oznámení

Konference “Věda, theologie, magie”

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá již V. religionistickou konferenci o hermetické tradici, tentokrát s tématem Věda, theologie, magie. Bude se konat v sobotu 5. května 2018 od 9:30 na HTF UK na adrese Pacovská 350/4, Praha 4, v aule H 109. Vstup volný.

 

Předběžný program:

Akademický blok:

Prof. PhDr. Milan Nakonečný  (Teologická fakulta Jihočeské univerzity): Gnoseologické předpoklady esoterismu

Doc. ThDr. Ivan Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice): Nahradila věda magii? Pokus o přemostění mezi kulturními fenomény

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Proměny pojetí a postavení vědy v islámské kultuře

Doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Empirická dogmatika Pravoslavné církve

Doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Rabi Moše Chajim Luzzatto aneb Orloj v zahradě (harmonie, systém a zdánlivý chaos)

Prof. Pavel Hošek, Th.D. (Evangelická teologická fakulta UK): Věda, technologie a magie v myšlení a díle C.S.Lewise

ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Mýty o magii jako vědě a theologii starých kultur

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity): Mágia a mystika v učení Květoslava Minaříka

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Richard Swinburne – oxfordský teismus a jeho konflikt s vědeckým naturalismem

Mgr. Zdenko Vozár (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – L’Université Paris-Est): Alchýmia na pomedzí vedy a teológie: Vnímanie vedeckých disciplín vrcholného a neskorého stredoveku v spojitosti s bohemikálnym kontextom

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Jak vědecky vytěžit magický text?

 

Blok duchovní praxe

Mgr. Kamila Bártová Velkoborská, Ph.D. (Saga Studio Plzeň): Vědec mezi pohany

Bc. Lukáš Loužecký (tradiční hermetismus): Neznámé práce Františka Bardona

Ing. Vlastimil Bažant (předseda České psychoenergetické společnosti): Věda a duchovní svět.

Ing. Oldřich Válek (spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice): Psychotronika – věda magia naturalis

 

Více: web, korespondence: hermetismus@htf.cuni.cz.