Billy Graham a americké občanské náboženství

Billy Graham a americké občanské náboženství

Foto sochy B. Grahama v centru města Nashville, Flickr.

Před nedávnem jsme zde publikovali přehled některých reakcí na zesnutí amerického kazatele Billyho Grahama. O významu této nejen pro Ameriku (jak připomenul P. Bargár, v době tuhé normalizace navštívil i Československo) významné duchovní osobnosti svědčí mj. fakt, že od jeho zesnutí se na serveru Religion News Service, který přináší zprávy z celého náboženského světa (vedle těch domácích amerických), nepíše téměř o ničem jiném a bylo zde uveřejněno již několik desítek příspěvků věnované právě Grahamovi. V jednom z posledních1 se Kimberly Winstonová zamýšlí nad místem tohoto vlivného evangelikála v tom, co se nazývá americké občanské náboženství.

 

Billy Graham káže na stadiónu v Tallahassee (Florida) v roce 1961. Foto Flickr.

 

Reportérka vychází od skutečnosti, že Grahamovy ostatky byly do čtvrtka vystaveny k veřejnému uctění v Rotundě Kapitolu Spojených států amerických. Doposud se této pocty (lying in honor), udělované lidem za „významnou službu národu“, dostalo pouze třem soukromým osobám. První dva byli policisté, kteří zahynuli ve službě, když byla v roce 1998 budova Kapitolu napadena pomateným střelcem, třetí byla bojovnice za práva černých Američanů Rosa Parksová.

Zatímco jsou slyšet hlasy, že jde o porušení separace církve a státu, Winstonová událost nahlíží právě prizmatem teorie civil religion. Spojené státy jsou podle ústavy sekulárním státem, jejíž vláda není spojená s žádným náboženstvím. Na druhé straně mnohé rituály, jako jsou každodenní slib věrnosti recitovaný při zdravení vlajky žáky škol v některých amerických státech, oslavy státních svátků, zpěv hymny, inaugurace prezidentů, pohřby válečných hrdinů nebo obyčejné placení bankovkou s nápisemBohu důvěřujeme“, svým religiózním charakterem stmelují nábožensky pluralitní národ do jedné sekulární „církve“. Ostatně kopule samotné Rotundy je vyzdobena obrazem Apoteóza Washingtona, vykreslující vynesení prvního prezidenta na nebesa.

 

Foto: Constantino Brumidi, Wikimedia Commons.

 

Obvykle jsou v Kapitolu před uložením do hrobu vystavována těla amerických prezidentů (lying in state) – a to na původním katafalku A. Lincolna – kteří jsou vlastně jakýmisi velekněžími občanského náboženství. Dále to jsou držitelé jiných významných úřadů a vojevůdci. Včetně tří jmenovaných soukromých osob je Graham třicátým čtvrtým takto poctěným člověkem. A prvním duchovním.

Ať už si myslíte, že poctění Grahama v Rotundě Kapitolu je podbízením se prezidenta Trumpa evangelikální základně, nebo máte za to, že jde o projev uznání člověka, který je považovaný za velkou osobnost i mimo evangelikální kruhy, jeho vystavení k poctě je součást amerického občanského náboženství, které nás všechny může spojovat,“ uzavírá svou úvahu americká novinářka.

 

Kimberly Winston, „Billy Graham, lying in honor and civil religion,“ RNS 1. 3. 2018, zde.