Oznámení

Postavení žen v islámském světě

Vážení a milí přátelé,

dovoluji si doporučit Vaší pozornosti panelovou diskusi na téma Postavení žen v profesním a veřejném životě v islámském světě, která se uskuteční v pátek 2. února 2018 od 13 do 15h na New York University Prague (Malé náměstí 11—Richtrův dům, Praha 1, 1. patro). 

 

Anotace:

Postavení žen ve veřejném životě v zemích s převážně islámským náboženstvím se stalo častým námětem diskusí. Náš panel si klade za cíl poskytnout širší kontext a hlubší vhled do tohoto kontroverzního tématu. Přední experti a profesionálové z oboru s mezinárodní zkušeností se zaměří na situaci v Íránu, arabském světě a střední Asii. Zvláštní pozornost bude věnována situaci žen ve veřejném životě v Azerbajdžánu, sekulární muslimské zemi.

Panelisté

Shafag Mehralijeva—Univerzita ADA (Baku, Azerbajdžán), ředitelka kanceláře rektora; moderátorka rozhlasového pořadu

Zuzana Kříhová—Filozofická fakulta UK, Ústav pro Blízký východ a Afriku

Bronislav Ostřanský—Akademie věd ČR, Orientální ústav

Tamerlan Vahabov—Ivy Group, poradenská společnost v oboru školství (Baku, Azerbajdžán)

Moderuje Tomáš Klvaňa, New York University Prague; jazyk: čeština/angličtina (tlumočení zajištěno)

Účast prosím potvrďte na e-mailové adrese beata.bernikova@me.com