Indiáni v Praze

Již od 8. 12. 2017 je v pražském Náprstkově muzeu k vidění výstava “Indiáni” sestavená z originálních sbírkových předmětů získaných českými cestovateli a badateli. K vidění jsou též fotografie, rytiny, kresby a autentické filmové a zvukové záznamy ze života původních obyvatel severní i jižní Ameriky.

Výstava zabírá dvě třetiny aktuální výstavní plochy muzea. K vidění jsou předměty denní potřeby, součásti oděvů, obydlí, nechybí rituální a posvátné artefakty, drobné umělecké předměty, ale například i kanoe amazonských indiánů.

Výstavou provází dvojjazyčné informační panely, které uvádějí do typologie kmenů a národů obývajících obě části amerického kontinentu a do tematických oddílů zaměřených např. na typické denní činnosti, získávání potravy, role muže a ženy v tradičním kmenovém uspořádání společnosti apod.

Poměrně velká část je věnována posvátným a rituálním předmětům, slavnostem, představám některých indiánských kmenů o uspořádání univerza, pohřebním obřadům. Návštěvníci mohou získat představu o funkci šamana jihoamerických pralesních kmenů nebo shlédnout animovanou rekonstrukci uvedení nového panovníka do jeho úřadu.

Ačkoli poučený návštěvník nenalezne na výstavě příliš mnoho nových faktů, dostane se na minimálně 1,5 hodiny přímo do středu indiánských kultur v 3D provedení a ocení především široký záběr expozice zahrnující oblasti od Arktidy po Patagonii a období od přelomu letopočtu po současnost. Pro děti jsou připraveny pracovní listy a interaktivní prvky propojené linkou, které je provede celou výstavou. Tím je přátelská i pro rodiny nebo školní výpravy.

Další informace je možné získat na stránkách Národního muzea.

Náhledový obrázek je z internetové prezentace výstavy.