Ediční plán Malvernu 2018

Ediční plán Malvernu 2018

Nakladatelství s keltským názvem pro holý vrchol kopce začalo vydáváním spisů biologa a filosofa Zdeňka Neubauera. Přispívalo k realizaci jeho snu o nových cestách myšlení. Připojila se literatura religionistická, která má vlastní ediční řadu. Nejčastěji se ediční politika týká hermetismu v širokém smyslu, tedy spirituální tematiky alternativní (či komplementární) k tradičním náboženským směrům. Je to literatura s antickými, židovskými, křesťanskými a islámskými kořeny, na okraji těchto tradic nebo už za jejich hranicemi a mezi nimi.

Letošní ediční plán zahrnuje 67 titulů. Záměr tohoto původně skromného opravdu soukromého vydavatelství na vydávání více než jedné nové knihy týdně je ambiciózní. Technicky vydávání zajišťuje pražský tým. Výběr českých a překladových publikací a redakční práci zajišťuje na dálku majitel Jakub Hlaváček žijící trvale ve Francii. Z Neubauerových textů letos vyjdou dva (Karteziánské meditace a Bůh a příroda). Brněnský religionista Aleš Chalupa má letos publikovat text o orientálních kultech v Římském císařství. Dalším religionistickým spisem je Dalibor Papoušek: Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství: Od apokalypsy k legendě.

Na pomezí religionistiky (zaměřené na nová náboženská hnutí), filosofie a  esoterismu je plánovaná kniha amerického autora Jacoba Needlmana Co je Bůh?

Z hermetické klasiky vydavatelství nabízí díla těchto autorů: Govanni Pico della Mirandola, Johann Georg Gichtel, Tommaso Campanella, Eugenius Philaletha, Johann Valentin Andreae. Má též vyjít tradiční alchymický soubor grafik Mutus liber s interpretací hermetických klasiků.

Z hermetických autorů 20. století najdeme v plánu dosud utajeného autora, který psal pod pseudonymem Fulcanelli. K tomuto okruhu náleží na český knižní trh již uvedený Titus Burckhardt, který patřil k okruhu perennialistů. Má vyjít jeho spis Zrcadlo moudrosti. Klasické dílo Symbol a symbolika; Starý Egypt, věda a evoluce vědomí napsal náročný francouzský esoterický autor R.A. Schwaller de Lubicz. Volně můžeme k těmto pisatelům přidružit autora terapeutické metody hlubinné psychologie, Carla Gustava Junga. Malvern vydá tentokrát jeho knihu Mysterium coniunctionis.

Blízko křesťansky zabarvenému hermetismu mají též autoři inspirovaní Rudolfem Steinerem. Z nich letos chce vydavatelství poskytnout prostor těmto: zakladatel Obce křesťanů Friedrich Rittelmeyer (Meditace; Dvanáct dopisů a sebevýchověMůj život s Rudolfem Steinerem), britský literární vědec Owen Barfield (Zachraňme jevy), nizozemský psycholog a pedagog Bernard Livegoed (O životních obdobích) a současná česká profesorka bohemistiky a autorka alternativních románů, básní a esejí Sylvie Richterová (Slyšet obrazy).

Ediční plán nakladatelství Malvern dostupný zde.