Události

Rozhovor o církvi Santo Daime

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů obnovila tradici svých seminářů pro veřejnost (konaly se v letech 1993–2012). Tématem prvního obnoveného semináře, konaného 6. prosince 2017 na půdě Evangelické teologické fakulty, byla brazilská pralesní církev Santo Daime, která v sobě snoubí prvky křesťanství, afrických tradic, šamanismu a spiritismu. Její pobočky se v posledních letech dostávají i do západního světa a jedno společenství neveřejně působí i v Praze.

O církvi hovořili dva hosté – z akademického pohledu studentka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Barbora Hlaváčová a na základě osobní zkušenosti režisér a popularizátor alternativních duchovních přístupů Igor Chaun.

Santo Daime založil Mestre Irineu (Raimundo Ireneu Serra, 1892–1971) na základě zjevení Panny Marie jako Královny lesa. Po něm společenství vedl Sebastião Mota de Melo (1920–1990) a po jeho smrti převzal vedení nejsilnější linie Santo Daime (CEFLURIS) jeho syn Alfredo Gregório de Melo (*1950). Hnutí se rozšířilo do celého světa a je specifické tím, že svým členům poskytuje transcendentní zážitky vyvolané společným zpěvem, tancem a popíjením nápojů vyrobených z lián a listů psychotropních rostlin. Obřady mají promyšlenou strukturu a jejich účastníci – odění do stejnokrojů – mají stanovené postavení a role. Hlavními symboly Santo Daime je caravacký kříž a šesticípá hvězda.

K prohloubení znalostí o církvi Santo Daime doporučili oba hosté knihu Alexe Polariho de Alverga “Prales vizí. Ayahuasca, amazonská spiritualita a tradice Santo Daime”.

Další seminář je připraven na 7. března 2018 odpět od 17 do 20 hodin a opět na ETF UK, Praha 1, Černá 9. O lóži U Zeleného Slunce bude hovořit její zakladatel Tabris.