Domácí zprávy

Evropský skeptický kongres 2017

Evropský skeptický kongres je vědeckoskeptický kongres pořádaný jednou za dva roky pod záštitou Evropské rady skeptických organizací (ECSO, European Council of Skeptical Organizations). ECSO zastřešuje skeptické organizace po celé Evropě. Funguje již přes dvacet let od svého založení 25. září 1994.

Mezi její hlavní cíle patří jednak koordinace aktivit organizací a jedinců, kteří se snaží kriticky vyšetřovat pseudovědecká tvrzení a tvrzení o zpozorování paranormálních jevů, jednak obeznámení veřejnosti s výsledky vyšetřování. Ve stanovách ECSO je uvedeno, že chrání veřejnost před tvrzeními a léčbami, které nebyly podřízeny kritickému testování, a mohly by být tedy škodlivé, a které jsou v rozporu s dosavadními vědními poznatky. Obzvlášť se to týká jevů, které jsou často označovány jako „paranormální“ či „pseudovědecké“. Zároveň však nebudou odmítána žádná tvrzení, vysvětlení či teorie před objektivním vyhodnocením. ECSO také usiluje o podporování veřejné politiky založené na dodržování osvědčených postupů ve vědě a medicíně. Zároveň chce udržovat tradici kongresů, které zřízení ECSO předcházely, tak, aby se každé dva roky konaly v jiné členské zemi.

První Evropský skeptický kongres proběhl roku 1989 v Bad Tölzu. V České republice se kongres konal již v roce 2001 na půdě Akademie věd a věnoval se vzrůstu a rozvoji víry v paranormální jevy ve východní Evropě. V roce 2017 se kongres konal v polské Vratislavi za česko-polské spolupráce ve dnech 22. – 24. září na půdě Fakulty práv, správy a ekonomie Vratislavské univerzity. Předcházela mu gala-akce v Praze 21. září,  Skeptická snídaně. Hlavními organizátory za Český klub skeptiků Sisyfos byli Leoš Kyša a Claire Klingenberg. Z polského klubu skeptiků KSP se organizace ujali Tomasz Witkowski a Urszula Zadorozna. Celý kongres byl možný uspořádat díky podpoře Václava Dejčmara, Nadace ČEZ a Sisyfa.

O jednotlivých přednáškách je možné se dočíst zde: Evropský skeptický kongres 2017 (text není redakčně upraven).