Události

Muzeum tajných spolků v Lokti

Muzeum tajných spolků v Lokti
K zednářským muzeím založeným na odborné historické práci, jako je v zámku Rosenau v Rakousku nebo v německém Bayreuthu, se připojilo zdejší Muzeum tajných spolků se sídlem v Lokti (T. G. Masaryka, č. 115). Artefakty vystavené v muzeu sesbíral v době svého pobytu v emigraci a poskytl k vystavení karlovarský podnikatel Marek Sattler.
V budově je v přízemí kavárna, v 1. patře muzeum a ve 2. patře penzion. Muzeum má spíše komerční a zábavný než naukový charakter. Vystavené listiny a předměty nejsou podloženy badatelskou prací. Prezentují se s důrazem na “tajemný svět zednářů, iluminátů a dalších utajovaných společností”. Mluví se též o “globálních společnostech”.
V turistické sezóně je muzeum dostupné celý týden. Muzeum může poskytnout zájemci o iniciační společnosti první předběžný pohled. Přiblíží mu tematiku zejména rosikruciánského a zednářského hnutí. Podrobnější znalost poskytne až odborná a pramenná literatura, jakož i expozice založené na odborné historické práci. (Foto: Ivan Štampach)

 

Sdílet: