Zahraniční zprávy

Papež zpochybňuje pravost zjevení v Medžugorje

Papež František vyjádřil vážné pochybnosti o pravosti mariánských zjevení v Medžugorje. „Tato domnělá zjevení ne­mají velkou hodnotu. Toto říkám jako osobní názor,“ řekl novinářům na palubě letadla při zpáteční cestě z Portugalska, kde na začátku května prohlásil za svaté dvě děti, které se proslavily rovněž viděním Panny Marie.

Šestice dětí v Medžugorje nejprve v roce 1981 uvedla, že ji spatřily podobně, jako tomu bylo ve francouzském městě Lurdy v polovině 19. století a nebo právě před sto lety ve Fatimě. V následujících letech se před tím nevýznamná bosenská vesnice stala slavným poutním místem, kam proudí poutníci i zvědavci z celého světa. Jev od počátku provázejí kontroverze, jelikož místní františkáni, kteří poutní místo spravovali, se dostali do sporu s církevními autoritami; jeden kněz z nich byl pro porušení celibátu dokonce laicizován.

Bývalý papež Benedikt XVI. sestavil komisi teologů a biskupů, aby situaci prozkoumali. Jeho zpráva nebyla zatím zveřejněna, jen byla v roce 2014 dána papeži Františkovi. Ten říká, že vyšetřování stále pokračuje, uvádí však, že komise má vážné pochybnosti o pravosti těchto zjevení. „Osobně to řeknu ostřeji: dávám přednost Madonině jako matce, naší matce, a ne Madoně, která je vedoucím telegrafní stanice, jež každodenně posílá zprávy v tu a tu hodinu. To není Ježíšova Matka,“ prohlásil papež. Přesto však uznal, že někteří lidé, kteří do Medžugorje přicházejí, zakoušejí duchovní obnovu, „setkávají se s Bohem a mění svůj život“.

Sdílet: