Podle prognózy hrozí německým církvím masivní úbytek členstva

Podle výsledků průzkumu, který minulý čtvrtek zveřejnily dvě největší církevní pospolitosti v Německu (katolická a evangelické církve), ztratí tyto církve do roku 2060 asi polovinu svých členů. Oproti 44,8 milionu členů těchto církví roku 2017 může jejich počet klesnout na 22,7 milionu v roce 2060. To by samozřejmě znamenalo i výrazné snížení prostředků v rozpočtu církví. Pro církve je obzvlášť bolestné, že je hojně opouštějí lidé ve stáří 20–35 let, tedy ve věku, kdy zakládají rodiny, vychovávají děti a začínají vydělávat peníze. Již roku 2035 by mohla být jedna třetina členů těchto církví starší než 65 let. Zvláště znepokojivá je prognóza pro církve v zemích bývalého Východního Německa: jejich členů by roku 2060 mohlo být jen 1,5 milionu.

Výzkumné centrum generačních smluv (Forschungszentrum Generationenverträge, FZG) Univerzity Alberta-Ludvíka ve Freiburgu provedlo poprvé předběžný výpočet budoucího počtu katolíků a evangelíků a budoucí výše příjmů z církevní daně těchto církví. Výzkum pod vedením profesora Bernda Raffelhüschena se týkal 20 evangelických zemských církví a 27 katolických diecézí a arcidiecézí. Byl prováděn nejprve jen mezi katolíky; v polovině roku 2017 se k projektu připojili i evangelíci a podpořili ho.

Situace církví ale není jen přímočaře znepokojivá. Například představitel německých evangelíků Heinrich Bedford-Strohm pro televizi ARD uvedl, že oproti dřívějším dobám jsou nyní stále více členy církve jen ti, kdo se pro ni svobodně rozhodli, a že tedy členové berou své členství ve stále větší míře vážně. Jiní připomínají, že na poklesu počtu členů se podílí jak demografický vývoj, který církve nemohou ovlivnit, tak počet výstupů a křtů, což jsou ukazatele, které naopak každá církev ovlivnit může. Tento druhý aspekt se objevuje často v reakci na zveřejněné výsledky, a to společně s výzvami k reformám, které by například v katolické církvi napříště omezily případy zneužívání. Této církvi by mohli pomoci také migranti, ovšem v míře, již není možné nyní odhadnout.

Náhledová fotografie interiéru evangelického kostela v Orsoy: Wikimedia Commons.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments