Další rok Ekumenické akademie

Vedle známější Křesťanské akademie, jejímž prezidentem je od jejího založení Tomáš Halík, působí i menší Ekumenická akademie, která měla v těchto dnech výroční členskou konferenci. Není ekumenická v tom smyslu, že by hledala shodu ve formulacích víry nebo dokonce organizační sjednocení křesťanských církví. Spojuje lidi z širokého názorového spektra. Jejími členskými organizacemi jsou tři klasické křesťanské církve, československá husitská, pravoslavná a starokatolická, a dále anthroposofií Rudolfa Steinera volně inspirovaná Obec křesťanů a Náboženská společnost českých unitářů s jistými prvky křesťanství zejména v etické oblasti. Tč. neaktivní členskou organizací je rovněž spolek Unie katolických žen. Několik členských organizacích má v Německu a Rakousku.

Asi tři desítky individuálních členů pocházejí různého církevního zázemí, nebo žádné nemají. EA se věnuje společné občanské angažovanosti křesťanů ve spolupráci s osobnostmi a organizacemi ze sekulární, občanské oblasti. Shoda panuje v praktické aplikaci křesťanské etiky. Vyjadřuje ji konkrétní péče o životní prostředí. Akademie se podílí na kampani Pěstuj planetu. V loňském roce se zapojilo kolem 1600 žáků, studentů a učitelů na aktivitách směřujících ke snížení dopadu životního stylu na klima planety. Do škol se podařilo proniknout s projektem Odpovědná a uvědomělá spotřeba je cestou k udržitelnému rozvoji.

Dalším prakticky zaměřeným tématem EA je podpora sociální a solidární ekonomiky. Nejde o radikální mocensko-politický program. Finální fáze projektu společného pro spřízněné organizace z více zemí se proběhla na setkání v Evropském parlamentu. Program se promítl také do celoevropského projektu Erasmus. EA v evropské síti pro sociální a solidární ekonomiku, zejména s partnery z Polska, Slovenska a Rakouska připravuje vzdělávací program s materiály v několika jazycích.

Ochraně přírody a sociálně spravedlivé společnosti se věnuje Pražská škola alternativ. Pořádá (často i mimo Prahu) přednášky a semináře pro veřejnost s českou a zahraniční účastí na témata kolem alternativ k tržnímu fundamentalismu ovládajícímu současnou českou (a evropskou) společnost.

V uplynulém roce se Akademie zvláště věnovala tématu předluženosti jednotlivců, resp. domácností a států zejména z chudého Jihu. Lze mluvit o dluhové krizi ohrožující lidské životy. Praxe exekutorů a potřeba její regulace se díky takovým občanským aktivitám stává na státní úrovni politickým tématem.

Ekumenická akademie provozuje malý obchod prodávající podle principů fair trade (přímý kontakt výrobců v chudých zemích s prodejnami u nás), který prodává kávu v bio kvalitě. Podílí se na hospodaření Družstevní pražírny kávy Fair & Bio. Obojí sídlí na Sokolovské ulici v pražském Karlíně. Pražírna zaměstnává převážně znevýhodněné pracovnice a pracovníky.

Obchod je největším zdrojem financování studijních, vzdělávacích a občanských aktivit EA. Vedle toho však na činnost významně přispívá německá Nadace Rosy Luxemburgové se sídlem v Berlíně a granty Evropské komise. Na jeden z projektů přispívá nadace Bader Philantropies se sídlem v Millwaukee (USA) zaměřená na pomoc jednotlivcům uskutečnit plně svůj potenciál prostřednictvím umění a víry.

Na snímku upoutávka na program Pražské školy alternativ.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments