Klesá v USA počet evanjelikálov?

Podľa nedávnej štúdie, ktorú pre televíznu sieť ABC News a denník The Washington Post vypracovala spoločnosť Langer Research Associates (odkaz: tu), klesol v období medzi rokmi 2003 a 2017 percentuálny podiel evanjelikálov z celkového počtu obyvateľov USA z 21% na 13%. V tom istom období sa, naopak, zvýšil počet ľudí, ktorí sa nestotožňujú so žiadnym inštitucionalizovaným náboženstvom z 12% na 21%.

Tento dramatický pokles sa javí byť v protiklade k inej autoritatívnej štúdii o náboženskom profile USA, ktorý v roku 2015 vydala agentúra Pew Research Center na základe údajov zozbieraných v roku 2014 (odkaz: tu). Táto štúdia uvádza číslo 25,4%, čo predstavuje len mierny pokles oproti 26,3% v roku 2007.

Ako si však všíma blogger Gene Veith (odkaz: tu), štúdia ABC/Washington Post nemusí byť nutne nesprávna. Pracuje však so špecifickou definíciou evanjelikálneho kresťana. Navyše, ako píše Veith, do úvahy je potrebné vziať i ďalšie okolnosti.

Po prvé, Pew počíta ako „evanjelikálov“ všetkých konzervatívnych protestantov, napríklad vrátane členov Luteránskej cirkvi Missourskej synody (LCMS). Naopak, spoločnosť Barna, ktorá sa špecializuje na výskumy v oblasti náboženstva, pracuje s prísnejšou definíciou zohľadňujúcou učenie a prax (odkaz: tu), podľa ktorej je len 6% obyvateľstva USA skutočnými „evanjelikálmi“. Barna však taktiež rozlišuje kategóriu kresťanov, ktorí samých seba charakterizujú ako „znovuzrodených“ a z ktorých značný počet patrí do etablovaných liberálnych denominácií. Títo podľa údajov spoločnosti Barna tvoria až 23% populácie (odkaz: tu). Zdá sa, že prieskum ABC/Washington Post necháva respondentov definovať samých seba, no keďže mnoho konzervatívnych protestantov sa od nálepky „evanjelikál“ dištancuje, takýto prístup môže byť, ako sa domnieva Veith, potenciálne mätúci.

Navyše, ABC/Washington Post sa sústredí len na bielych evanjelikálov, hoci mnoho evanjelikálov v USA sú ázijského či hispánskeho pôvodu. Štúdia okrem toho radí černošských protestantov do samostatnej skupiny, aj keď väčšina z nich vykazuje rysy evanjelikálneho typu viery.

Štúdia ABC/Washington Post priniesla ešte aj ďalšie zaujímavé zistenia, napríklad:

  • Počet Američanov, ktorí sami seba nazývajú kresťanmi, klesol z 83% v roku 2003 na 72% v roku 2017.
  • Počet protestantov klesol z 50% v roku 2003 na 36% v roku 2017.
  • Katolíci si udržiavajú stabilný podiel 22%.
  • Ostatné kresťanské skupiny, ktoré nie sú ani protestantské ani katolícke, napríklad pravoslávni, Svedkovia Jehovovi alebo mormóni, vykázali v danom období mierny rast z 11% na 14%.
  • Napriek vzostupu „nezaradených“ (nones), počet ateistov medzi rokmi 2003 a 2017 nevzrástol a drží sa stále na hranici 3%.

 

Ilustračné Foto: Wikimedia Commons.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments