Události

Dvě výstavy o svobodném zednářství v Klatovech

K řadě akcí, připomínajících jubilejní 300. rok svobodného zednářství se připojuje i výstava Sklo zednářských lóží. Představí hlavně zednářské poháry – „kanóny“, užívané při slavnostních přípitcích. Slavnostní zahájení výstavy v Pavilonu skla Klatovy (PASK) se koná v úterý 14. listopadu.

Autory výstavy jsou kurátorka Pavilonu skla Klatovy Jitka Lněničková a předseda spolku Praga Masonica Jacob Sadílek. Oba autoři přednesou 18. listopadu přednášku o stolovací kultuře svobodného zednářství a historii české výroby zednářského skla.

Dva “kanóny” ze sbírky německé lóže Im Quadrat Zdroj: http://freimaurer-wiki.de/index.php/Datei:Kanone8_gr.jpg

 

„Všichni víme, že české sklo se vyváželo do celého světa, ale že sklárny v naší zemi přes dvě stě let také vyvážely zednářské poháry už známé není,” říká J. Sadílek. Masivní poháry

Největším lákadlem mají být dvě sklenice (pro 3. a 30. stupeň) navržené Alfonsem Muchou. Ten se vedle mnohastranného uměleckého působení proslavil také jako jeden z obnovitelů svobodného zednářství v českých zemích po roce 1918. Jeho zednářská tvorba není příliš známá a poháry budou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, sousedící s PASK připravilo drobnou expozici připomínající lóži Sincerité, jež v Klatovech působila v 18. století. Výstava v prostorách PASK potrvá do konce února 2018.